Anerkendende HR og organisationsudvikling - skab mening, handlekraft og bedre resultater

- Skab mening, handlekraft og bedre resultater

  

Dette er en lettilgængelig, praksisorienteret brugsbog om, hvordan man kan udvikle organisationer på anerkendende og udforskende måder sammen med kolleger, leder og kunder. Teorien kobles til praksisek­sempler, og der gives forslag til, hvordan forskellige HR-indsatsområder som fx tiltrækning, rekruttering, fastholdelse og udvikling, stress, sygefravær og trivsel samt afvikling kan håndteres med afsæt i aner­kendende udforskning. Desuden indeholder bogen en række konkrete værktøjer, metoder, modeller, ideer til anvendelsesmuligheder, dialog- og refleksionsøvelser samt inspirationshistorier baseret på flere HR- og organisationsudviklingskonsulenters nyttige erfaringer med tilgangen.

Anerkendende HR og organisationsudvikling er primært skrevet til in­terne og eksterne HR-, personale-, uddannelses-, rekrutterings-, ledel­ses- og organisationsudviklingskonsulenter i såvel private som offent­lige virksomheder. Topledere og ejerledere med det overordnede eller fulde ansvar for organisationsudvikling af deres virksomhed kan også med fordel læse denne bog. Bogen henvender sig også til studerende på handelshøjskolerne og de humanistiske uddannelser.

Anerkendende HR og organisationsudvikling - skab mening, handlekraft og bedre resultater er Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaards anden bogen. Den første bog Anerkendende ledelse - skab mod, engagement og bedre resultater udkom i 2007.

 

Anerkendende HR og organisationsudvikling - Lektørudtalelse af Carsten Güllich-Nørby:

"Interessant, sympatisk og fornyende bog om en forfriskende ny 'anerkendende tilgang' til personalearbejde".

Uddrag af Carsten Güllich-Nørbys lektørudtalelse. En lektørudtalelse er skrevet af en bibliotekar eller ekspert til brug for vurdering af anvendelighed i biblioteker. Lektørudtalelse produceres af Dansk Bibliotek Center.