Gitte Haslebo

Gitte Haslebo er grundlægger og ejer af konsulentfirmaet Haslebo & Partnere. Her arbejder hun som erhvervspsykologisk konsulent og sparringspartner og har konsulentopgaver i både private og offentlige virksomheder.
Hver opgave designes og gennemføres med inspiration fra systemiske, anerkendende og narrative tilgange til organisationsudvikling.

I sit arbejde som konsulent og sparringspartner lægger Gitte især vægt på, at uanset anledningen til konsulentbistanden (fusion, strukturændring, konflikt mv.) gennemføres konsulentbistanden i et tæt samarbejde med rekvirent og deltagere. Dette sker med henblik på en styrkelse af arbejdsmæssige relationer og resultater og med stor opmærksomhed på en relationel etik.

Gitte Haslebo har været med til at udvikle og undervise på de uddannelser, som Haslebo & Partnere har udbudt i en længere årrække. Tidligere uddannelser hos Haslebo & Partnere omfatter bl.a. en coachinguddannelse og en ledelsesuddannelse. I øjeblikket udbydes en socialkonstruktionistisk uddannelse for ledere og konsulenter, en uddannelse i skoleledelse samt en proceskonsulentuddannelse.

Gitte Haslebo er udnævnt til Associate ved TAOS Instituttet.

Gitte er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet i 1970 og har taget en Master’s Degree i Business Administration i 1968 ved University of Kansas i USA. Herudover har hun en skandinavisk proceskonsulentuddannelse hos EIT (European Institute for Transnational Training) og en omfattende efteruddannelse i systemisk, anerkendende og narrativ konsultation, ledelse og organisationsudvikling.

Hun blev autoriseret som psykolog af Dansk Psykologforening i 1992 og af Socialministeriets psykolognævn i 1994. I 2001 blev hun godkendt som specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi af Dansk Psykologforening.

Gitte har siden 1984 arbejdet med lederuddannelse, ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Først som ledelseskonsulent og uddannelseschef på Danmarks Forvaltningshøjskole i 1980’erne. Hun har 5 års ledererfaring som uddannelseschef og personaledirektør frem til 1991, hvor hun stiftede konsulentfirmaet, der først hed Erhvervspsykologisk Konsultation og dernæst Haslebo & Partnere.

Gitte Haslebo er redaktør, forfatter og medforfatter til en lang række artikler og bøger om organisationsudvikling på dansk, svensk og engelsk.

Hun har i en årrække været medlem af repræsentantskabet i Dansk Psykologisk Forlag og medlem af forlagets bestyrelse. Desuden er hun medlem af bestyrelsen for Center for arbejdsliv og læring på LO skolen.
 

Kontakt:

gh@haslebo-partnere.dk  

Telefon: 39620505
 
 

 

Udgivelser:

Bøger:

Lund, G. E. & Haslebo, G. (2015). Kulturudvikling i skolen - hvordan? Dansk Psykologisk Forlag. 

Haslebo, G. & Lund, G.E. (2015). Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools. In: Dragonas, T., Gergen, K., McNamee, S., Tseliou, E. (Editors). Educations as Social Construction. TAOS Publications Worldshare.
 
Haslebo, G. & Lund, G.E. (2014): Relationsudvikling i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, G. & Lund, G.E. (2013): Håndtering af stress i organisationer med inspiration fra socialkonstruktionisme. I: Brinkmann, S. & Andersen, M.F. Nye perspektiver på stress. Forlaget Klim.

Haslebo, G. & Haslebo, M.L. (2012): Practicing Relational Ethics in Organizations. Ohio: TAOS Institute Publications.

Haslebo, G. & Haslebo, M. H. (red. og medforfattere) (2010): Nye veje for journalistik - Når sprog skaber virkeligheder. Dansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, G. & Haslebo, M. L. (2007): Etik i organisationer - fra gode hensigter til bedre handlemuligheder. Dansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, G. (2004): Relationer i organisationer - en verden til forskel. Dansk Psykologisk forlag.

Haslebo, G. (1998): Organisationskonsultation, når virksomheder fusioneres. I: Haslebo, G. & Nielsen, K.S. (Red.) Erhvervspsykologi i praksis - metoder til fælles bevægelse. København: Dansk Psykologisk Forlag, s. 103-149.

Haslebo, G. (Red.) (1997): Konsultation i organisationer - hvordan mennesker skaber ny mening. København. Dansk Psykologisk Forlag.


Artikler:

Haslebo, G. & Haslebo, M.L. (2010) Etik i særklasse. I: Offentlig ledelse, særtryk, nr. 4., 2010

Hansen-Skovmoes, P., Haslebo, G., Haslebo, M.L., Rosenkvist, G. og Schnoor, M. (2008): Anerkendende og relationel ledelsesudvikling. I: Ledelse i udvikling, sept., s. 46-48.

Haslebo, G. & Schnoor, M. (2007): Fra lederudvikling til ledelsesudvikling. I: Tidsskrift om personaleledelse, nr. 4, s. 10-14.

Haslebo, G. & Schnoor, M. (2007): Lederen som coach - forskellige vinkler på magt og etik. I: Erhvervspsykologi, vol. 5, nr. 2, s.22 - 43.

Haslebo, G. (2003): Positionsskift og erkendelse i organisationer. Erhvervspsykologi, vol. 1, nr. 1, s. 54-67.