Organisatorisk medlemsskab

Af Maja Loua Haslebo
2014

At sikre det gode for de mange er ikke en opgave for de få. Vi må alle på banen. Maja Loua Haslebo giver i Organisatorisk medlemskab nye og tankevækkende bud på, hvordan vi kan skabe bedre liv i de organisationer, vi er en del af.

Ved at se os selv som organisatoriske medlemmer – med de rettigheder og forpligtelser, der følger med – kan vi styre uden om faldgruberne, der slører vores fokus på organisationens egentlige formål, dens kerneopgave.

Mange steder drukner hensynet til kerneopgaven i udviklingsindsatser uden relevans. Hvordan prioriterer vi klogere, så den intensive og ufokuserede summen erstattes af arbejdsro og et klart fælles fokus? Hvordan kan vi sørge for, at vi mødes som professionelle og medansvarlige aktører på den organisatoriske spillebane?

Bogen henvender sig til alle ansatte – ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, HR-konsulenter osv. – og giver en lang række konkrete råd til at fremme det organisatoriske medlemskab, fx:

  • Husk, at organisationen er til for kerneopgavens skyld.
  • Husk, at du er ansat – ikke indsat
  • Værn om andres organisatoriske værdighed.
  • Styrk den erkendelsesteoretiske indsigt.
  • Sørg for, at kompetenceudvikling og læring er organisatorisk nyttigt.
  • Arbejd omhyggeligt med positionering.
  • Skab koordineret engagement


Organisatorisk medlemsskab er en del af Dansk Psykologisk Forlags serie, Erhvervspsykologi.

Læs et uddrag af bogen her