Nye perspektiver på stress

Gitte Haslebo & Gro Emmertsen Lund har skrevet et kapitel i antologien ”Nye perspektiver på stress” af Malene Friis Andersen & Sven Brinkmann. 

I kapitlet sætter Gitte Haslebo & Gro Emmertsen Lund fokus på stresshåndtering i organisationer ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv. Det vises, hvordan forskellige diskurser kan påvirke tanke- og handlemuligheder. Jo mere dominerende en diskurs bliver, jo sværere er det, at se alternativer til den. I den traditionelle hverdagsforståelse ses stress som en sygdom og en lidelse – stress er et problem, der skal fjernes. Forfatterne udfordrer denne forståelse, der baserer sig på realismens ønske om at finde svar på spørgsmålet ’Hvad er stress egentlig?’. Dette er et unyttigt spørgsmål, der bør erstattes af en udforskning af, hvilke fortællinger der dominerer i en bestemt organisation, og hvordan sprog og kommunikation kan omformes og åbne op for, at ledere og medarbejdere får flere og bedre handlemuligheder til at håndtere stress. Forfatterne bringer nogle konkrete forslag til, hvordan socialkonstruktionistiske metoder kan bruges i praksis til håndtering af stress i en organisation. 


OVERORDNET OM NYE PERSPEKTIVER PÅ STERSS:

Forlaget Klim skriver:   
Mange i den danske befolkning føler sig stressede, og vi hører meget om, at stress koster samfundet og virksomheder dyrt. Det forekommer derfor paradoksalt, at stress ikke er en officiel diagnose. Er stress en folkesygdom, der rammer selv de mest velfungerende medarbejdere, eller er stress bare et andet ord for travlhed og brok? Er vi blevet til en nation af pylrede og krævende medarbejdere, som vil det hele både på hjemme- og arbejdsfronten? Eller dækker stress over en reel psykisk og fysisk lidelse, som opstår på grund af urimelige arbejdsbetingelser?

Bogen her giver nye bud på, hvad stress handler om. Den formidler både den nyeste viden om fænomenet og rummer løsningsorienterede bud fra nogle af landets mest erfarne praktikere, som arbejder for at afhjælpe stress.

Bogen indeholder:

  • Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann: 'Nye perspektiver på stress i arbejdslivet'
  • Malene Friis Andersen: 'Når omfavnelse bliver til kvælertag: Hvordan kan arbejdet blive et spørgsmål om liv eller død?'
  • Tanja Kirkegaard: 'Stress som en kollektiv proces: En feltfortælling'
  • Svend Brinkmann: 'Stress i arbejdslivet: Konstituteringen af en epidemi'
  • Michael Pedersen & Anders Raastrup Kristensen: 'Du skal kende dig selv! Nej, du skal kende din forretning!'
  • Ole Thyssen: 'Det moderne stresskompleks – om at vælge sin stress med omhu'
  • Mia Husted & Ditte Tofteng: 'Kan medarbejdere stoppe stress?'
  • Gitte Haslebo & Gro Emmertsen Lund: 'Håndtering af stress i organisationer med inspiration fra socialkonstruktionisme'

  • Nadja U. Prætorius: 'Stress – et menneskeligt svar på umenneskelige betingelser'
  • Majken Matzau: 'Det stressede individ og det bæredygtige stressregnskab'