Taos Institute Europa (TIE)

TAOS Institute Europa (TIE) er en del af TAOS Instituttet, som er et innovativt netværk af postmoderne forskere og praktikere fra hele verden, der udfører banebrydende arbejde inden for en socialkonstruktionistisk og postmoderne praksis.

TIE er et europæisk tyngdepunkt og et samlested for forskere, praktikere og andre ligesindede i Europa, der udfordrer de kendte og frosne paradigmers forståelse for at bygge bedre verdener i morgen.

TIE arbejder for at udvide socialkonstruktionistiske dialoger og relationelle praksisser – som har stor betydning inden for forretningsudvikling, innovation, økonomi, samarbejde på tværs af grænser, politik, terapi, humanisering af globale byer, kommunikation, design, IT, læring m.v. – da disse praksisser støtter de processer, hvorigennem mennesker skaber formål, mening og resultater sammen. Vores fokus er på, hvordan sociale grupper og relationelle praksisser inden for disse grupper skaber og opretholder overbevisninger om det virkelige, det rationelle og det gode.