Læserudtalelser om Relationsudvikling i skolen

Ann-Dorit Völcker, tidligere skoleleder:

”Relationsudvikling i skolen” er en fantastisk bog og uden sammenligning den mest lærerige, anvendelige og inspirerende fagbog, jeg endnu har læst.

Bogen har givet mig utallige aha-oplevelser, ført mig videre ind i det socialkonstruktionistiske landskab, medført en meget større indsigt i min egen tidligere praksis - og ikke mindst gjort mig nysgerrig mht. at lære mere/udforske mere, for dermed - forhåbentlig - at kunne bidrage til at udvikle den flotte, ambitiøse og helt nødvendige vision for folkeskolen. 

Jeg har virkelig nydt (og lært af) jeres mange meget illustrative eksempler på den enorme forskel, der er på en traditionel individorienteret tænkemåde og en relationsfokuseret. En meget spændende bevægelse fra det enkelte barn og dets samspil med lærere og kammerater, med fokus på relationernes altafgørende betydning for elevernes læring og trivsel, til udvikling af skolen som arbejdsfællesskab, for til sidst at afrunde med den relationsfokuserede tilgang til fælles/fremtidig skoleudvikling.  

Sammenhængen mellem teori og de vedkommende praksiseksempler og temaer fører én gennem bogen – så ”man” får lyst til at læse videre og ikke mindst til at lære mere. Fantastisk, at det – også via dialogspørgsmålene - giver mulighed for at knytte an til det tidligere gennemgåede i bogen og til egen praksis, viden og teorikendskab.

Jeg håber – eller rettere sagt - jeg er overbevist om at ”Relationsudvikling i skolen” vil blive ”biblen” i mange kommuner, på mange skoler, blandt skolens mange aktører. For det er bogen, som jeg og øvrige skoleledere, lærere og pædagoger har ventet på"