Relationsudvikling i skolen

Relationsudvikling i skolen belyser, hvordan skolens professionelle kan håndtere de udfordringer, de møder i hverdagen: ballade i timerne, mobning, konflikter mellem elever og mellem lærere og elever, det vanskelige samarbejde mellem skole og forældre samt besværlige forandringer - og gøre dem til gode, lærerige oplevelser og samarbejdsrelationer.

I bogen møder du blandt andre eleverne Espen, Emma, Asbjørn, Louis, Matthias og mange andre, for hvem der er gået kludder i relationerne. Du møder også deres lærere, pædagoger, forældre og ledelse, som ud fra forskellige perspektiver og rationaler gør det bedste, de kan, for at få noget godt ud af situationen. Nogle gange lykkes det, mange gange gør det ikke. Hvorfor? Det giver denne bog nyskabende vinkler på.

Relationsudvikling i skolen viser ud fra letgenkendelige praksiseksempler, hvordan skolens professionelle kan bruge relationstænkning og en bred vifte af redskaber til at skabe inkluderende læringsfællesskaber. I bogen udforskes og udfordres mange af de individfokuserede antagelser, der tages for givet i mange skolers kultur og ofte fører til uønskede begivenheder. I stedet præsenteres en række relation fokuserede antagelser, som i langt højere grad vil kunne hjælpe skolens professionelle til at finde frem til de handlinger, der virker efter hensigten.

Til hvert kapitel er der forslag til dialog og øvelser, der er målrettet enten studerende, kolleger, skolens ledelsesteam eller skolebestyrelsen. Bogen er derfor meget velegnet til fx at blive brugt i teamdrøftelser og udviklingsprojekter på den enkelte skole, i skolens ledelsesteam, i skolebestyrelsen, i tværgående ledernetværk i kommunen, i forvaltningen, i PPR, på lærer- og pædagoguddannelsen, på diplomuddannelser samt kommunale og tværkommunale efteruddannelsesaktiviteter.

Relationsudvikling i skolen er den første forskningsbaserede håndbog, hvor systemiske, anerkendende og narrative tilgange bringes i anvendelse i skoleverdenen.


Første bog i serien: Relationel pædagogik
Relationsudvikling i skolen er den første bog i serien Relationel pædagogik. Bøgerne i denne serie handler om det professionelle arbejde i skoler, dagtilbud, fritidstilbud, forvaltning, uddannelsesinstitutioner m.m. Bøgerne baserer sig på erfaringer fra den daglige praksis og er handlingsorienterede og nyskabende. Serien tager udgangspunkt i en socialkonstruktionistisk erkendelsesteori, og metoderne bygger på systemiske, anerkendende, narrative, restorative og relationelle tilgange til det daglige arbejde.

Serieredaktører for Relationel Pædagogik er Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund. Vi modtager gerne ideer til temaer og forfattere til de næste bøger i serien. Ideer kan sendes til adm@haslebo-partnere.dk
   
Læs et uddrag af bogen

  
LÆS ANMELDELSER AF BOGEN HER