Anerkendende følgeskab

- Når organisationer lykkes

Af Maja Loua Haslebo & Magnus Harald Haslebo (2012)
 
Dette er en bog om at give godt følgeskab - anerkendende følgeskab. Følgeskab går hånd i hånd med ledelse: Ledere leder, og medarbejdere giver følgeskab. Gennem god ledelse og godt følgeskab opstår stærke organisationer, hvor det står klart for samtlige ansatte, hvad der skal til for at skabe fælles succes.

Både ledelse og følgeskab handler om at tænke, tale og handle til gavn for hele organisationen og arbejdsfællesskabet. Men følgeskab er et nyt begreb for mange - hvad betyder det, hvad skal det til for, og hvordan giver man godt følgeskab?

Når man giver godt følgeskab, handler det om anerkendelse af helheden og udforskning af veje til fælles resultatskabelse. Det handler om at respektere sine kolleger, ledere og andre som engagerede medlemmer af arbejdsfællesskabet og om at bruge sit eget sprog til at skabe gode handlemuligheder for alle. Det handler om at bidrage til en god og løbende dialog om kerneopgaven og om at prioritere denne over individuelle ønsker.

Denne bog er til alle ansatte uanset stilling, uddannelse og erfaring, der er intersserede i at bidrage til og være del af en stærk organisation, der lykkes med sin kerneopgave. Bogen gør op med en række uhensigtsmæssige myter om arbejdslivet og giver inspiration til nyttige alternativer. Med udgangspunkt i en række konkrete arbejdssituationer viser bogen, hvordan anerkendende følgeskab kan bidrage til dialog om det, der er vigtigt og føre til et øget fælles fokus på det, man er sammen for at udrette i organisationen.