Formål med og begrundelser for den indledende konsultation

Et samarbejde med Haslebo & Partnere begynder med en henvendelse fra jer. Derefter mødes vi til en indledende konsultation af 1-1½ times varighed.

 

Formålet med den indledende konsultation er at drøfte jeres forhåbninger til, hvad samarbejdet med os som konsulenter gerne skal hjælpe jer med. Hvad ønsker I som organisation at blive bedre til? Vi taler om baggrunden for jeres henvendelse, øvrige udviklingstiltag (tidligere, aktuelle og kommende), forskellige aktørers forhåbninger til udbytte, mulige tegn på forbedringer, osv. Vi vender også i fællesskab ressourceforbruget, foretrukne arbejdsformer, kadence, lokalitet og øvrige praktiske spørgsmål.

 

Deltagere i den indledende konsultation
Som regel deltager kontaktpersonen, rekvirenten og 1-2 øvrige ansatte, samt 1 eller 2 konsulenter fra Haslebo & Partnere.

Overvejelserne omkring hvem, der skal deltage i den indledende konsultation, er vigtige. Hvis det pågældende forløb er for såvel ledere som medarbejdere, skal begge parter være til stede. Det er vigtigt, at begge parter fra starten er med til at forme projektet, da dette bidrager stærkt til organisatorisk forankring, medejerskab og forpligtende handlinger. Det er også af stor betydning, at parterne får mulighed for at lytte til hinandens overvejelser, ønsker og synspunkter, da det skaber et gennemsigtigt formål for den videre dialog.

Hvis forløbet er for en ledergruppe, deltager gruppens overordnede samt 1-2 repræsentanter for gruppen.

 

Honorering af den indledende konsultation
Vi betragter den indledende konsultation som et formelt møde, hvor konsulenterne styrer processen, sætter de vigtige spørgsmål på dagsordenen og interviewer deltagerne.  Den indledende konsultation ser vi som starten på et gensidigt forpligtende samarbejde, hvor alle bidrager til et fælles grundlag for opgaven.

Den indledende konsultation er i sig selv et vigtigt stykke konsulentarbejde, der derfor skal honoreres.

Vi er klar over, at man som kunde kan have et ønske om at kunne mødes under mindre formelle omstændigheder og uden honorering - for at se hinanden an. Det kan vi imidlertid ikke anbefale, da en uformel snak ikke vil fremme et systematisk og grundigt samarbejde med de relevante aktører med henblik på at designe en konsulentopgave.

Den indledende konsultation kan i nogle tilfælde have til formål at finde ud af, om det overhovedet er en god ide med en konsulentopgave med ekstern konsulentbistand. Det kan være, at timingen ikke passer, eller at udfordringerne bedre kan håndteres direkte af ledelsen eller af organisationens interne konsulenter. I sjældne tilfælde begynder og slutter en konsulentopgave med den indledende konsultation.

 

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet