Deltagervurderinger af Socialkonstruktionistisk uddannelse for ledere og konsulenter

Annette Bonde Bertelsen, Udviklingskonsulent, Esbjerg kommune, Borger og arbejdsmarked. Forår 2012: 
"Det har givet mig et godt fagligt fundament og en masse muligheder for at bidrage til en bedre social virkelighed igennem kommunikation og det sprog vi vælger at bruge. Jeg har arbejdet meget med CMM teorien, anerkendende udforskning, systemiske tilgange og de narrative fortælligner samt mulighederne indenfor disse."


Claus Sørensen, Major, Flyvestation Skrydstrup. Forår 2012:
"Den socialkonstruktionistiske uddannelse giver et andet indblik i ledelse og løsning af opgaver i hverdagen. Den stiller spørgsmål til vores måde at løse opgaver og problemer på og sætter vores normale realistiske tilgang og søgen efter en årsag/virknings problematik på prøve. En vandring gennem de socialkonstruktionistiske teorier og tilgange til løsninger er en sund rejse, der åbner nye muligheder for løsninger i en forandringsproces vi evt. er på vej igennem. Uddannelsen har givet mig en øget lyst til at forstå mine medmenneskers ønsker samt en forståelse for, hvorfor de evt. ser anderledes på verden, fra den position de nu engang måtte have. Denne uddannelse er klart en god udfordring for dig der søger efter en ny dimension i din tilgang til løsning af opgaver/problemer samt ledelse i dagligdagen".


John Hansen, pædagogisk konsulent, Tårnby Kommune. Forår 2012:
"Det har været 8 meget intensive kursusdage på et fantastisk kursussted - forplejningen er til 6 stjerner. Kurset har været en god vekselvirkning mellem teoretiske opæg og gruppearbejder. Meget interessant at være mange forskellige faggrupper sammen - høj aktivitet hos undervisere og deltagerne. Et kursus hvor ens vaneforstillingerne bliver vendt lidt på hovedet og ens syn på verden bliver mere nuanceret og det er vel aldrig nogen skade til!" 


Bjarne Kim Bakkegaard, Lærer og lederudviklingskonsulent, Hærens Officerskole, Frederiksberg Slot. Forår 2012:
"Uddannelsen kan give såvel konsulenten som lederen et praktisk værktøj til at kunne ændre ledelsesmæssig fokus eller blot nuancere nuværende." 


Gitte Munch-Hansen, Forstander, Bostedet Caroline Marie. Efterår 2011: "Det har været et inspirerende forløb, som jeg helt klart har kunnet bruge i min praksis. Uddannelsen har skærpet mit blik for, hvad der foregår i organisationen og ikke mindre væsentligt givet mig nogle flere handlemuligheder som leder. Uddannelsen er et rigtig godt supplement til andre mere traditionelle/formelle uddannelser."

Pia Clemmensen, Souschef, Ålborg kommunale tandpleje. Efterår 2011: "Det at der er styr på teori (og stringens) - samtidig med, at det, vi har beskæftiget os med på kursusdagene, handler om praktisk omsætning til anvendelse i hverdagen, har været helt særligt i mine øjne. Jeg har hver gang glædet mig til at deltage - vidst, at jeg ville opleve nogle indholdsrige og berigende dage - og jeg er hver gang taget hjem fra uddannelsen med mod på at afprøve det, jeg har lært i praksis. Ingen tvivl om at det, jeg har tilegnet mig på uddannelsen, vil blive anvendt i hverdagen - jeg tror på, at jeg via uddannelsen er blevet mere bevidst om nye handlemuligheder, som vil gavne mig i min lederfunktion."

Lars Ulslev Johannesen, HR Manager, Netcompany A/S. Efterår 2011: "Haslebo & Partneres socialkonstruktionistiske uddannelse har givet mig mulighed for at gå til mine opgaver og mit virke på en ny måde - både som leder og konsulent i min organisation. Jeg har fået styrket mine evner til at se mit eget virke, og de situationer jeg agerer i, i et mere nuanceret perspektiv på metaplan. Herudover har jeg fået flere konkrete operationelle konsulent- og lederredskaber, som jeg glæder mig til at tage i anvendelse. Tak for et godt og udbytterigt forløb."

Lennart Schou Jeppesen, Lærer på Hærens Officerskole. Efterår 2011: "Det er en uddannelse, hvor vi kom ud i rigtig mange af de relevante afkroge, der er i ledelsesvirket og i mit arbejde som lederudviklingskonsulent. Meget inspirerende undervisning med inspirerende undervisere."

Adam Fink, HR-konsulent, Novo Nordisk. Efterår 2011: "Den socialkonstruktionistiske konsulentuddannelse har været en fantastisk lærings- og reflektionsoase, hvor jeg er blevet udfordret, inspireret og har lært nyt i forhold til at udvikle min egen praksis som HR-konsulent."

Kristian Johansen, Operationsofficer, Telegrafregimentet. Efterår 2011: "Jeg har i efteråret 2011 haft fornøjelsen af Haslebo & Partneres socialkonstruktionistiske ledelsesuddannelse. Uddannelsen er både udfordrende og brugbar for alle i organisationer og vil utvivlsomt bringe nye ideer og tanker i spil - tanker som qua dygtige undervisere og medlevende medkursister gjorde uddannelsen til en særdeles lærerig proces. Sprogets skabende kraft og forståelsen af den enkeltes verdensbillede er to af de store temaer, jeg vil tage med mig og bruge aktivt fremadrettet."

Anders Koch Hess, HR chef i Folkekirkens Nødjælp. Forår 2011: "Det har været meget tankevækkende og lærerigt at få ny inspiration og reflektere over sin egen praksis sammen med en række kompetente ledere og konsulenter. Der er nu permanent sat mere fokus på relationer og på sprogets betydning i mit fremtidige ledelsesarbejde."

 

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet