Gro Emmertsen Lund


Gro arbejder i offentlige og private organisationer med forandringsprocesser, organisatorisk medlemskab, samarbejde, kommunikation og ledelsesudvikling. Gro udvikler og afvikler mange forskellige konsulentopgaver såsom interne skræddersyede kurser, temadage, oplæg og sparring til ledere og medarbejdere, samt øvrige interessenter.

Gro er uddannet professionsbachelor til lærer og har en Mastergrad i evaluering fra Syddansk Universitet. Gro er derudover videreuddannet i systemiske, anerkendende, narrative og CMM-tilgange til organisationsudvikling. Gro underviser på Haslebo & Partneres socialkonstruktionistiske uddannelse for ledere og konsulenter og er derudover foredragsholder og forfatter til bøger, artikler, kronikker og blogindlæg. 

Fra tidligere ansættelser har Gro Emmertsen Lund erfaringer med det offentlige og det private arbejdsliv. Hun har arbejdet som folkeskolelærer, samt som underviser og evalueringskonsulent på lærer- og pædagoguddannelser, hvor hun har bistået akkreditering og kvalitetsudvikling, herunder med særlig fokus på udvikling af evalueringskultur og undervisningsevalueringer. Som freelance-konsulent har Gro arbejdet med brugerevaluering og fokusgruppeinterviews i kommuner. Desuden har Gro ydet konsulentbistand og ledelsessparring for University Colleges og ledernetværk i kommuner, på skoler og andre institutioner. Gro har derudover erfaring med drift- og ledelsesopgaver i produktionsvirksomheder.

I forbindelse med sit arbejde er Gro i gang med en PhD om Skoleudvikling i et socialkonstruktionistisk perspektiv ved Utrecht University, Social Science, i Holland. Professor John Winslade fra California State University San Bernardino er vejleder.

Gro Emmertsen Lund er udnævnt til Associate ved TAOS Instituttet.


Kontakt:

gel@haslebo-partnere.dk 
 
 Mobil: 26746148

 

Udgivelser

Lund, G. E. & Haslebo, G. (2015). Kulturudvikling i skolen - hvordan? Dansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, G. & Lund, G.E. (2015). Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools. In: Dragonas, T., Gergen, K., McNamee, S., Tseliou, E. (Editors). Educations as Social Construction. TAOS Publications Worldshare.

Lund, G.E. (2015). Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Dansk Psykologisk Forlag

Haslebo, G. & Lund, G.E. (2014). Relationsudvikling i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Lund, G.E. (2014). Samarbejde i et socialkonstruktionistisk perspektiv. I antologien: Social indsigt for pædagoger (3.udgave). Forlaget Frydenlund.

Haslebo, G. & Lund, G.E. (2013). Håndtering af stress i organisationer med inspiration fra socialkonstruktionisme. I antologien: Nye perspektiver på stress. Forlaget Klim.   

Lund, G.E. & Lüdeking, S.E. (2013). Krav har intet med samarbejde at gøre. I JydskeVestkysten, d. 29. maj 2013.   

Lund, G.E. (2013). Ny Nordisk Skole - på vej mod en relationel skoleudvikling? I UNGDOMSSKOLENnr. 4., marts, 2013.

Lund, G.E. (2012). Kronik: Farvel til evalueringsregimet. I: Information d. 9. oktober 2012  

Lund, G.E. (2012). Morgendagens vejledende etiske principper for evaluering. I: EvalueringsNyt, 28. udgave, juli, 2012.

Lund, G.E. (2011). Femte generations evaluering. I: EvalueringsNyt 27. udgave, juli, 2011.

Lund, G.E. (2010). Evaluering i et socialkonstruktionistisk perspektiv. I: Relationel praksis - tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling, vol. 1, nr. 2, s. 25-33