Relationel Praksis - Gratis e-tidsskrift

Artiklerne er skrevet af praktikere til praktikere, som interesserer sig for, hvordan socialkonstruktionistiske ideer, begreber og metoder kan anvendes af ledere, konsulenter og medarbejdere i offentlige og private organisationer.

Tidsskriftet har som ambition at give en mangfoldighed af stemmer mulighed for at dele ud af deres inspiration og erfaringer med relationel praksis, så vi sammen kan udfolde, udbrede og styrke denne praksis.

Titlen: Relationel Praksis
Med titlen Relationel Praksis forsøger vi at inkludere så mange tanker og handlinger som muligt, der dog alle har det til fælles, at de vægter samskabelse gennem sproget højt og sigter mod at engagere så mange aktører som muligt i skabelsen af en fælles ønskværdig fremtid. Vi håber, at vi med denne titel lykkes med at skabe et rummeligt og dog afgrænset forum for inspirerende og udviklende dialog om ledelse og organisationsudvikling med fokus på fælles ansvar og sprogets skabende kraft.

Abbonnement
Hvis du ønsker at modtage tidsskriftet Relationel Praksis i den mailboks, kan du tegne et gratis abbonnement via dette link.
  
Facebook
Klik dig ind på facebook og kom med en kommentar til en eller flere af artiklerne fra Relationel praksis her  

 

Haslebo & Partnere har indgået i et samarbejde med Forlaget Mindspace og to andre konsulentfirmaer: Harbohus og MacMann Berg om redaktionen og udgivelsen af tidsskriftet.
Haslebo & Partnere har været redaktør på følgende udgivelser: