Serien Relationel Pædagogik

Bogserien Relationel Pædagogik


I 2013 fik vi ideen til en bogserie, fordi vi synes, der manglede socialkonstruktionistisk inspireret, praksisrelevant og forskningsbaseret litteratur til skolens aktører. Vi drøftede ideen med Dansk Psykologisk Forlag og i 2014 lancerede vi den nye serie Relationel Pædagogik, da den første bog; Relationsudvikling i Skolen udkom. Bog nummer to; Kulturudvikling i skolen – Hvordan? udkommer d. 6. nov. 2015.

Ideen med serien er, at bøgerne skal basere sig på erfaringer fra den daglige praksis og være handlingsorienterede og nyskabende. Relationel Pædagogik-bøger kan handle om det professionelle arbejde i skoler, dagtilbud, fritidstilbud, forvaltning, uddannelsesinstitutioner m.m. Serien tager udgangspunkt i en socialkonstruktionistisk erkendelsesteori, og metoderne bygger på systemiske, anerkendende, narrative, restorative og relationelle tilgange til det daglige arbejde.

Som serieredaktører for Relationel Pædagogik er vi meget interesserede i at høre om jeres ideer til temaer og forslag til forfattere til de næste bøger i serien. Ideer kan sendes til Gitte Haslebo på gh@haslebo-partnere.dk eller Gro Emmertsen Lund gel@haslebo-partnere.dk eller forlagsredaktør Lone Berg Jensen lbj@dpf.dk.

 

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet