Radioudsendelser

Nye veje for journalistik - i Mennesker og Medier på P1


Sendt 22 oktober 2010 på P1.

I programmet Mennesker og Medier på P1 interviewer Lasse Jensen Gitte Haslebo og Magnus Harald Haslebo om bogen Nye veje for journalistik - Når sprog skaber virkeligheder.

Bogen illustrerer helt konkret og i mange detaljer, hvordan valg af ord, metaforer og indramning kan komme til at påvirke begivenhedernes gang - i en mere eller mindre ønskværdig retning. Få ideer til, hvordan du selv kan mestre sproget og bidrage til at skabe en bedre organisation og et bedre samfund.

Læs andre anmeldelser af bogen her

 

 

 

Coaching - set fra flere vinkler

Sendt 13. oktober 2008 kl. 15:15 på P1

Hør udsendelsen eller download podcasten på: http://www.dr.dk/P1/CoachingpaaP1/Udsendelser/2008/10/02150315.htm

Tilrettelæggelse: Lene Juul Bruun

Medvirkende: NLP coach og mentaltræner Kolja Rieffestahl, Asisco, organisations- og ledelseskonsulent Per Møller Janniche, Attractor/Rambøll Management, erhvervspsykolog og konsulent Gitte Haslebo, Haslebo & Partnere

Der vokser hele tiden nye skud på den stamme, der hedder coaching.

I hvert fald udbydes der mange forskellige retninger og tilgange.  Der er spirituel coaching - executive, filosofisk- og tankefelt coaching - for nu bare at nævne nogle af de betegnelser vi kan støde på.

Men er de nye skud i virkeligheden væsentligt forskellige fra stammen?

Det ser Coaching på P1 nærmere på i dag, hvor NLP-coaching, som er den mest udbredte coachingmetode, krydser klinger med de nyere skud, som systemisk og narrativ coaching.   
NLPcoach og mentaltræner Kolja Rieffestahl, organisations- og ledelseskonsulent Per Møller Janniche fra Attractor/Rambøll Management og erhvervspsykolog og konsulent Gitte Haslebo er dagens guider udi de tre tilgange.

De fortæller om baggrundene - og om hvad den enkelte tilgang især har at tilbyde i forhold til coaching - og de peger på forskelle og ligheder.

 

 

 

Arbejdslivet - Fra serien: Den menneskelige psyke

Senest sendt d. 10. juli 2008 kl. 15:00 på P1

Hør udsendelsen eller download podcasten på:  http://www.dr.dk/P1/p1_temaer/psyke/Udsendelser/20060222142945.htm

Tilrettelæggelse: Birgitte Rahbek og Lotte Ruby.

Medvirkende: Gitte Haslebo, Lennart Pasborg, Mai Britt Vachmann og Niels Åkerstrøm Andersen.

Arbejdet fylder meget i de fleste voksne menneskers liv. Det er der vi henter en stor del af vores identitet og selvværd, og arbejdet spiller en vigtig rolle for vores sociale status. Derfor er vi også ekstra sårbare, når det af den ene eller anden grund bliver problemfyldt f.eks. på grund af mobning fra chefer eller kolleger. I alt skønnes mobning på arbejdspladsen at tegne sig for 2 millioner sygedage om året og koste det offentlige 3,7 milliarder kroner årligt i sygedagpenge.

Udsendelsen ser på arbejdslivet gennem psykologiens briller og på hvordan vi som enkeltpersoner reagerer på arbejdsrelaterede belastninger - f.eks. i form af stress eller mobning på arbejdspladen. Organisationspsykolog Gitte Haslebo fortæller hvordan man kan se, hvorvidt en given virksomhed er sund og veldrevet til glæde for både ledelse og medarbejdere, eller om den er usund med f.eks. et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Sendt første gang 2006.

 

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet