Kronikker og debatindlæg

Debatindlæg om samarbejdet mellem skole og forældre

Den 29. maj 2013 skrev Gro Emmertsen Lund og Søren Ernst Lüdeking et debatindlæg i JydskeVestkysten om samarbejdet mellem skole og forældre, herunder behovet for dialog og slagsiden ved at stille krav. 

Kronik om psykisk sygdom på arbejdspladsen

Den 16. november 2012 skrev Magnus Harald Haslebo en kronik om, hvordan og i hvilket omfang vi taler sammen om psykisk sygdom på arbejdspladsen. Kronikken var affødt af en kampagne for at oplyse om psykisk sygdom, hvor det konkluderes, at det at tale om psykisk sygdom på arbejdspladsen i sig selv er godt. Kronikken fik følgende beskrivelse af Kristeligt Dagblad:
"I landskampagnen ”En af os” lyder det blandt andet, at det ikke skader at snakke med kolleger om psykisk sygdom. Men det passer ikke, mener dagens kronikør, som peger på, at det faktisk kan skade og placere den psykisk syge i en offerrolle på arbejdspladsen, og at vedkommende kan komme til at fremstå som mindre kompetent."

 

Svar på kronik om psykisk sygdom fra kampagneleder Johanne Bratbo

D. 21. november svarede Johanne Bratbo på kronikken omhandlende, hvordan vi taler om psykisk sygdom på arbejdspladsen på en konstruktiv måde. 

Svar til Johanne Bratbo fra Magnus Harald Haslebo

Magnus Harald Haslebo svar til Johanne Bratbo, der blev publiceret i Kristeligt Dagblad d. 30. november. 

Svar på kronik om psykisk sygdom fra Mads Trier-Blom

Mads Trier-Blom, der selv er psykisk syg, svarede den 30. november på den oprindelige kronik. Hans debatindlæg havde titlen: "Psykisk syg: Mine kolleger er ikke robotter".

 

Svar på kronik om psykisk sygdom fra Simon Lambrecht Finne

Den 4. december fik Simon Lambrecht Finne et debatindlæg publiceret i Kristeligt Dagblad. Debatindlægget havde titlen: "Menneske før funktion". 

Kronik i Informatiom om evaluering

Gro Emmertsen Lund skrev i oktober en kronik om nødvendigheden af, at vi som samfund gør op med og gentænker det nuværende evalueringsregime, således at vi i fremtiden bruger langt færre ressourcer til at foretage langt bedre, mere brugbare og fremtidsorienterede evalueringer i den offentlige sektor, der bidrager til kvalitetsudvikling, kerneydelserne og arbejdsfællesskabet til gavn for samfundet som helhed.

 

Kronik om systemernes kønstvang

Gitte Haslebo skrev i september 2012 om, hvordan kønsrollerne langt hen ad vejen bliver dikteret og påduttet os af samfundets institutioner, og hvordan det ikke nødvendigvis behøver at være sådan. Fx har man i Indien ved demokratiske afstemninger indført, at man ikke behøver at bekende sig som hverken kvinde eller mand. 

Læserbrev: Fri os for maveføleri

I august 2012 bragte Information et læserbrev skrevet af Gitte Haslebo. Læserbrevet handler om, hvordan politikeres beslutninger skal træffes på baggrund af relevante erfaringer, gode argumenter og afvejning af relevante hensyn og ikke det maveføleri, som de ofte begrunder deres beslutninger med. 

Kommentar: Mediedomstolens endeligt

Kommentar i Berlingske Tidende d. 5. februar 2011 omhandlende, hvordan vi som samfund kommer mediedomstolen til livs. Magnus Harald Haslebo beskriver, hvordan medierne har gjort sig til dommere over godt og skidt i samfundet - uden at være blevet udnævnt til en sådan position. 

Opinion: Demokratiets renhedsbetjente

I Berlingske Tidende d. 27. august 2011 skriver Magnus Harald Haslebo, hvordan journalister har udråbt sig selv til demokratiets renhedsbetjente, der strør moralske domme omkring sig til højre og venstre.

 

Kronik: Personlig afvikling

I juli 2005 skrev cand. psych. Gitte Haslebo og cand. pæd. psych. Jakob Groes en kronik om faren ved personlig udvikling

Politiken, 12.07.2005

 

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet