Bøger

Alle bøger fra Dansk Psykologisk Forlag kan købes gennem forlagets hjemmeside (følg nedenstående links "køb bogen her") eller via mail: salg@dpf.dk 

Kulturudvikling i skolen - hvordan?

Gro Emmertsen Lund & Gitte Haslebo
2015

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? 
er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan.

Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.


Læs mere om bogserien Relationel Pædagogik her

272 sider.
249 kroner.

Du kan købe bogen her 

Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt

Gro Emmertsen Lund
2015

Socialkonstruktionisme i organisationer – kort fortalt er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer.
Bogen er en fortælling om fremkomsten og udviklingen af de fire socialkonstruktionistiske grundpiller – systemisk teori, anerkendende udforskning, narrativ teori og CMM – med et specifikt blik på, hvad disse har betydet for den måde, vi forstår organisationer og arbejdsliv. Der gives undervejs i bogen eksempler på socialkonstruktionistisk praksis fra arbejdshverdagen i en række danske organisationer.   
Bogen henvender sig til studerende, ledere og medarbejdere samt deltagere og undervisere på leder- og konsulentuddannelserne. Den er det oplagte valg, når man i lettilgængelig form vil forklare eller forstå, hvad socialkonstruktionistisk organisationstænkning og -praksis handler om.

116 sider

229 kr.

Køb bogen her

 

Education as Social Construction - En ny worldshare bog

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to kapitler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og et kapitel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

Organisatorisk medlemsskab

Maja Loua Haslebo
2014

Vores samarbejdspartner Maja Loua Haslebo har skrevet bogen Organisatorisk medlemsskab, der giver nye og tankevækkende bud på, hvordan vi kan skabe bedre liv i de organisationer, vi er en del af. Ved at se os selv som organisatoriske medlemmer – med de rettigheder og forpligtelser, der følger med – kan vi styre uden om faldgruberne, der slører vores fokus på organisationens egentlige formål, dens kerneopgave. "At sikre det gode for de mange er nemlig ikke en opgave for de få. Vi må alle på banen." 

Bogen henvender sig til alle ansatte – ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, HR-konsulenter osv. – og giver en lang række konkrete råd til at fremme det organisatoriske medlemskab
 
152 sider 
229 kr. Køb bogen her 

Organisatorisk medlemsskab

Relationsudvikling i skolen

Gitte Haslebo & Gro Emmertsen Lund
2014

Bogen belyser, hvordan skolens professionelle kan håndtere de udfordringer, de møder i hverdagen: ballade i timerne, mobning, konflikter mellem elever og mellem lærere og elever, det vanskelige samarbejde mellem skole og forældre samt besværlige forandringer - og gøre dem til gode, lærerige oplevelser og samarbejdsrelationer.
Bogen viser ud fra letgenkendelige cases og praksiseksempler, hvordan skolens professionelle kan bruge relationstænkning og en bred vifte af redskaber til at skabe inklusion og bedre vilkår for alles læring og trivsel. Der er tale om den første forskningsbaserede håndbog, hvor systemiske, anerkendende og narrative tilgange bringes i anvendelse i skoleverdenen.

264 sider
328 kr. Køb bogen her  

Relationsudvikling i skolen

Social indsigt for pædagoger

Gro Emmertsen Lund har skrevet et kapitel i 3. udgave af antologien 'Social indsigt for pædagoger' af Jens Horsholt Mikkelsen (red.).
2014
 
I kapitlet præsenterer Gro Emmertsen Lund en række tænkeredskaber, som pædagoger kan bruge i samarbejde med andre og i mange forskellige situationer i en pædagogisk institution. Tænkeredskaberne udspringer af anerkendende, narrative, relationelle og systemiske tilgange, der alle hviler på en socialkonstruktionistisk erkendelsesteori. Formålet med kapilet er at vise, hvordan vores måde at erkende på har betydning for, hvad vi skaber. Der gives eksempler på, hvordan anerkendende kommunikation og relationel etik kan føre til en bedre pædagogisk praksis for alle.  Kapitlet kan dermed bruges til at finde frem til, hvilke handlinger og hvilke roller, det er mest hensigtsmæssige for pædagogen at bruge i konkrete situationer.
 
359 sider
299 kr. 

Social indsigt for pædagoger

Nye perspektiver på stress

Gitte Haslebo & Gro Emmertsen Lund har skrevet et kapitel i antologien ”Nye perspektiver på stress” af Malene Friis Andersen & Sven Brinkmann.
2013
 
I kapitlet sætter Gitte Haslebo & Gro Emmertsen Lund fokus på stresshåndtering i organisationer ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv. Det vises, hvordan forskellige diskurser kan påvirke tanke- og handlemuligheder. Jo mere dominerende en diskurs bliver, jo sværere er det, at se alternativer til den. I den traditionelle hverdagsforståelse ses stress som en sygdom og en lidelse – stress er et problem, der skal fjernes. Forfatterne udfordrer denne forståelse, der baserer sig på realismens ønske om at finde svar på spørgsmålet ’Hvad er stress egentlig?’. Dette er et unyttigt spørgsmål, der bør erstattes af en udforskning af, hvilke fortællinger der dominerer i en bestemt organisation, og hvordan sprog og kommunikation kan omformes og åbne op for, at ledere og medarbejdere får flere og bedre handlemuligheder til at håndtere stress. Forfatterne bringer nogle konkrete forslag til, hvordan socialkonstruktionistiske metoder kan bruges i praksis til håndtering af stress i en organisation. 

227 sider 
299 kr.

 

Nye perspektiver på stress

Anerkendende følgeskab - Når organisationer lykkes

Magnus Harald Haslebo & Maja Loua Haslebo
2012
 
En lettilgængelig brugsbog med fokus på, hvordan man som medarbejder kan bidrage til arbejdsglæde, godt samarbejde, fælles resultatskabelse og et velfungerende arbejdsfælleskab. Anerkendende følgeskab går hånd i hånd med anerkendende ledelse.
 
100 sider
198 kroner. Køb bogen her 

Anerkendende følgeskab

Practicing Relational Ethics in Organizations

Gitte Haslebo & Maja Loua Haslebo

Dette er en engelsk oversættelse og en 2. udgave af bogen Etik i organisationer.
2012, 2. udgave
  
Hvis du ønsker at købe bogen og få den sendt til Danmark, bedes du bestille den på TAOS Instituttets hjemmeside. Brug dette link. Vælg "international" som forsendelsesmåde. Prisen er $24 plus leveringsomkostninger. Bogen vil blive sendt fra England med posten. Leveringsomkostninger afhænger af det antal bøger, du ønsker at købe. Det tager ca.6-10 dage at få bogen tilsendt.

Du kan også bestille bogen ved at sende en e-mail til adm@haslebo-partnere.dk med information om fakturerings- og leveringsadresse. Prisen er i så fald 160 kr. plus moms og porto.

301 sider
200 kr. 

 

Practicing Relational Ethics in Organizations

Nye veje for journalistik - Når sprog skaber virkeligheder

Gitte Haslebo (red.) og Magnus Harald Haslebo (red.)
2010
 
Hvis du interesserer dig for kommunikation og sprogets skabende kraft, vil denne bog kunne inspirere. Den illustrerer helt konkret og i mange detaljer, hvordan valg af ord, metaforer og indramning kan komme til at påvirke begivenhedernes gang - i en mere eller mindre ønskværdig retning. Få ideer til, hvordan du selv kan mestre sproget og bidrage til at skabe en bedre organisation og et bedre samfund.

304 sider
179 kr. Køb bogen her

Hør Mennesker og Medier på P1 fra d. 22.10.2010, hvor Lasse Jensen interviewer Gitte Haslebo og Magnus Harald Haslebo.

Udsendelsen kan hentes på podcast på iTunes her

 

Nye veje for journalistik

Selvledelse og fællesskaber - Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv

Maja Loua Haslebo og Gitte Haslebo har hver skrevet et kapitel i antologien Selvledelse og fællesskaber - Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv af Sanina Kürstein (red.)
2010

Antologi giver, med udgangspunkt i forskellige faglige perspektiver, inspiration og mulighed for at reflektere over udfordringerne ved selvledelse. Bogen kan samtidig bruges som inspirationsværktøj til nye måder at nærme sig selvledelse på og henvender sig til alle, der enten selv arbejder selvledet, rådgiver virksomheder, der fungerer med selvledelse eller som leder selvledede medarbejdere.

Gitte Haslebo: "Fra soloansvar til samskabelse og en relationel etik"

Maja Loua Haslebo: "En anerkendende udforskning af selvledelse"

229 sider
99 kr. (nedsat). Køb bogen her

 

Selvledelse og fællesskaber

Anerkendende HR og organisationsudvikling - Skab mening, handlekraft og bedre resultater

Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard.
2008
 
Dette er en lettilgængelig, praksisorienteret brugsbog om, hvordan man kan udvikle organisationer på anerkendende og udforskende måder sammen med kolleger, leder og kunder.


231 sider
318 kr. Køb bogen her

 

Anerkendende HR og organisationsudvikling

Anerkendende ledelse - Skab mod, engagement og bedre resultater

Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard.
2007
  
Hvordan leder jeg anerkendende? Dette spørgsmål stilles oftere og oftere af ledere uanset ledelsesmæssig baggrund, niveau og erfaring. Bogen har som formål at videregive inspiration og indsigt i anerkendende ledelse på en lettilgængelig måde og med fokus på, hvordan læseren kan bringe den nye viden i anvendelse. 

Fås også som lydbog (til samme pris)
 
172 sider
279 kr. Køb bogen her 

 

Anerkendende ledelse

Etik i organisationer - Fra gode hensigter til bedre handlemuligheder

Gitte Haslebo og Maja Loua Haslebo.
2007
 
Hvordan kan jeg finde ud af, om jeg skal gøre A eller B, når jeg synes, at det er som at vælge mellem pest eller kolera? Hvordan kan jeg føre denne ubehagelige beslutning ud i livet og gøre mindst mulig skade? 
 
344 sider
398 kr. Køb bogen her

 

Etik i organisationer

Narrativ organisationsudvikling - At forme fælles mening og handling

Michala Schnoor
2010

Hvordan kan organisationsmedlemmer omforme problemfyldte fortællinger, der skaber mulighed for læring, udvikling og gode arbejdsresultater?
Fås også som lydbog (samme pris)  
 
264 sider
338 kr. Køb bogen her
 

 

Narrativ organisationsudvikling

Relationer i organisationer - En verden til forskel

Gitte Haslebo
2004 (1. udgave), 2011 (11. udgave)

I bogen vises nye metoder til, hvordan vi i organisationer kan være med til at skabe en social verden, som vi både kan lide at arbejde i, og som giver os muligheder for at indgå i respektfulde relationer med hinanden.
Fås også som lydbog (samme pris)  

360 sider
399 kr. Køb bogen her

 

Relationer i organisationer

Erhvervspsykologi i praksis - Metoder til fælles bevægelse

Gitte Haslebo og Kit Sanne Nielsen (red.)
1998 (1. udgave), 2005 (2. udgave)

Udgået af produktion. Kan ikke længere købes.
 
295 sider

 

Erhvervspsykologi i praksis

Konsultation i organisationer - Hvordan mennesker skaber ny mening

Gitte Haslebo (red) og Kit Sanne Nielsen.
1997 (1. udgave), 2011 (2. udgave).

En inspirationskilde for alle konsulenter, ledere og medarbejdere, der er interesserede i nye metoder til at iscenesætte individuelle og kollektive læreprocesser som en integreret del af organisationsudviklingen 

176 sider
299 kr. Køb bogen her

 

Konsultation i organisationer

Systems and Meaning - Consulting in Organizations

Gitte Haslebo og Kit Sanne Nielsen
2000

Engelsk oversættelse af bogen Konsultation i organisationer

Bogen kan bestilles via mail: adm@haslebo-partnere.dk


118 sider
200 kr.

 

Systems and Meaning

Organisationsförändring

Gitte Haslebo og Kit Sanne Nielsen
1998

Hur kan komplexa organisationer, privata såväl som offentliga, bli bättre på att anpassa sig till snabbt skiftande omständigheter? Syftet med denna bok är framför allt att inspirera konsulter, ledare och medarbetare till att iscensätta individuella och kollektiva läro- och förändringsprocesser för organisationsutveckling.

 

Organisationsförändring

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet