Artikler med Haslebo & Partnere

Artikel om Anerkendende Følgeskab i Herning Folkeblad

Magnus Harald Haslebo og Maja Loua Haslebo udgav d. 10. december 2012 bogen Anerkendende Følgeskab, som Herning Folkeblad d. 12. december udgav en artikel om.
Journalisten skriver blandt andet: "Bogen er den første bog på dansk om begrebet følgeskab - eller »followership«, som det hedder i USA, hvor følgeskabstanken lige nu vinder større og større terræn inden for organisationsteori. Således udgav den anerkendte ledelsesekspert og -underviser Barbara Kellerman fra Harvard-universitetet i USA tidligere i år en bog om followership«, som hun ligefrem gav titlen »The End of Leadership«. Intet mindre." 

Artikel om Anerkendende Følgeskab i Frederiksborg Amts Avis

Anerkendende Følgeskab blev ligedes omtalt i en artikel i Frederiks Borg Amts Avis d. 15. december 2012. 

Anerkendelse mindsker sygefraværet

I denne artikel udtaler Maja Loua Haslebo sig om, hvordan anerkendelse på arbejdspladsen kan føre til at sygefraværet falder. 

Virksomheder sætter sig på de ansattes personligheder

Artikel fra Politiken om, hvordan virksomheders krav om personlige udvikling, kan risikere at træde de ansatte over tærene. Gitte Haslebo fortæller, hvordan virksomhedernes 'stroppeture' i form af teambuilding kan medføre, at nogle medarbejdere føler deres grænser overskredet.
 Kronik fra Politiken i 2005. 

Når ledelsen vrider armen om

Gitte Haslebo er citeret for at advare imod kurser i personlig udvikling, idet sådanne risikerer at gøre mere skade end gavn.
 Kronik fra Politiken i 2005. 

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet