Artikler af Haslebo & Partnere

Drivkræfter i kulturudvikling i skolen - Inspiration fra Ontario

Af Gro Emmertsen Lund
I tidsskriftet Liv i Skolen, Nr. 1. Februar 2017, 19. årgang 

Kulturændring på en døgninstitution - Fra ledelse af privatpersoner til ledelse af organisationsmedlemmer

Af Gro Emmertse Lund og Michella Tine Rasmussen
i tidsskriftet Relationel Praksis, vol. 7, nr. 1, 2016


Læs artiklen her  

Sæt scenen for godt følgeskab

Af Gro Emmertsen Lund og Maja Loua Haslebo. 
I tidsskriftet Offentlig Ledelse D. 20. marts, 2016 

Ny Nordisk Skole - på vej mod en relationel skoleudvikling?

Af Gro Emmertsen Lund
I UNGDOMSSKOLEN nr. 4., marts, 2013. 

Morgendagens vejledende etiske principper for evaluering.

Af Gro Emmertsen Lund (2012).  
I Dansk Evaluerings Selskabs Tidsskrift, EvalueringsNyt, 28. udgave, juli, 2012. 
 

Femte generations evaluering

Af Gro Emmertsen Lund (2011).
I Dansk Evaluerings Selskabs Tidsskrift, Evalueringsnyt, nr. 27 s. 10-15

 

Etik i særklasse

Af Gitte Haslebo & Maja Loua Haslebo (2010).
I Offentlig ledelse, særtryk nr. 4., 2010.


Hæftet kan bestilles ved at sende en mail med adresse og ønsket antal til: adm@haslebo-partnere.dk.
Pris: Pakke med 5 stk: 100 kr + porto.  

 

Evaluering i et socialkonstruktionistisk perspektiv.

Af Gro Emmertsen Lund (2010).
Relationel Praksis - tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling, vol. 1, nr. 2, s. 25-33

Læs artiklen her

 

Rekruttering og indkøring af nye medarbejdere

- fokus på moralske rettigheder og forpligtelser.
Af Maja Loua Haslebo (2009).

Ledelse i Udvikling, nr. 5, 2009.

 

Anerkendende og relationel ledelsesudvikling

Af Peter Hansen-Skovmoes, Gitte Haslebo, Maja Loua Haslebo, Gert Rosenkvist og Michala Schnoor (2008).
I Ledelse i udvkling, sept., s. 46-48.

 

Fra lederudvikling til ledelsesudvikling

Af Gitte Haslebo og Michala Schnoor (2007)
I Tidsskrift om personaleledelse, nr. 4, s. 10-14.

 

Lederen som coach - forskellige vinkler på magt og etik

Af Gitte Haslebo og Michala Schnoor (2007)
I Erhvervspsykologi, vol. 5, nr. 2, s.22 - 43.

 

Tanker om forandringsprocesser - ud med begrebet "modstand mod forandring" og ind med en anerkendende kommunikation"

Af Gitte Haslebo (2006)

 

Personlig afvikling

Af cand. psych. Gitte Haslebo og cand. pæd. psych. Jakob Groes
I Politiken, 12.07.2015

 

Konflikter - hvordan håndterer vi dem?

Af Line Halborg og Gitte Haslebo (2005)

 

Erhvervspsykologi i vækst

Af Flemming Andersen, Ulla Andersen, Gitte Haslebo & Jane Palm (2005)
I PsykologNyt, nr. 21, 2005.

 

Systemisk coaching - når lederen er coach

 Af Gitte Haslebo (2005)

 

Positionsskift og erkendelse i organisationer - Inspiration fra den narrative tilgang

Af Gitte Haslebo (2003)

 

Fusioner i et systemisk perspektiv

Af Gitte Haslebo (2000)

 

Kollegial supervision for medarbejdere - et nyt læringsrum i organisationen

Af Jane Palm (2000)

 

Konsultation og systemisk tænkning

 Af Gitte Haslebo (1998)

 

Den lærende organisation?

Af Gitte Haslebo (1998)

 

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet