Anmeldelser

Anmeldelser af bogen: Kulturudvikling i skolen - hvordan?


Køb bogen herUddrag af to anmeldelser af Kulturudvikling i skolen - Hvordan?


Folkeskolen.dk
Af Christina Hostrup, folkeskolelærer

"Bogens fokus på, hvordan skolens kultur er bærende for den praksis, der udspiller sig, giver stof til eftertanke. Ikke fordi man som læser er uvidende herom, men mere fordi kulturudviklingen gennem bogen får lov til at fylde og blive væsentlig i skoleudviklingen lige nu og tilbyder andre veje ind i eller rundt om tilgangen til implementeringen af skolereformen... De særligt vigtige pejlemærker er udviklingen af en relationel skolekultur, organisering af samspils- og læreprocesser for både børn og voksne og en åbning af skolen for omverdenen.. En god indgang til 2016. Læs den."

Du kan finde hele anmeldelsen her: https://www.folkeskolen.dk/581079/kulturudvikling-i-skolen-hjaelper-reformerne-paa-vejDanske Kommuner
Af Grethe Andersen, Skoleleder

"Gro Emmertsen Lund og Gitte Haslebo har igen forfattet en rigtig god bog. Denne gang beskriver forskellige forfattere eksempler på virksomme kræfter i skoleudvikling. Man får som læser indblik i, hvilke indsatser der skaber kulturændringer, sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan.. Bogen er båret af en stærk vision, der peger på den indbyrdes forbundethed, der er mellem alle skolens aktører,  og på det fælles ansvar, som alle parter må påtage sig for at bidrage til skolen som et lærings- og arbejdsfællesskab. Det er værdier, jeg i den grad kan koble mig på."


Anmeldelser i Plenum, Ungdomsskolen og Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift er på vej.

 

 

Anmeldelse af bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt


Af Gro Emmertsen Lund
2015
 
Køb bogen her
  
Læs anmeldelserne Her 


Anmeldelser af bogen: Relationsudvikling i skolen

af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund

2014

Køb bogen her  
 

 

Anmeldelser af bogen: Nye veje for journalistik
- Når sprog skaber virkeligheder

af Gitte Haslebo og Magnus Harald Haslebo (red.)

2010

Køb bogen her

 

Anmeldelser af bogen: Selvledelse og fællesskaber - Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv

af Sanina Kürstein (red.)
2010 

Heri er to kapitler af Maja Loua Haslebo & Gitte Haslebo.

Køb bogen her

 

Anmeldelser af bogen: Anerkendende HR og organisationsudvikling - Skab mening, handlekraft og bedre resultater

af Maja Loua Haslebo og Danielle Bjerre Lyndgaard.

2008

Køb bogen her

 

Anmeldelser af bogen: Etik i organisationer  - Fra gode hensigter til bedre handlemuligheder

af Gitte Haslebo & Maja Loua Haslebo

2007

Køb bogen her

 

Anmeldelser af bogen: Relationer i organisationer - En verden til forskel

af Gitte Haslebo

2010

Køb bogen her

 

Anmeldelser af bogen: Erhvervspsykologi i praksis - Metoder til fælles bevægelse

Af Gitte Haslebo og Kit Sanne Nielsen (red.)

2005

Kan ikke længere købes.

 

Anmeldelser af bogen: Konsultation i organisationer - Hvordan mennesker skaber ny mening

af Gitte Haslebo (red) og Kit Sanne Nielsen

2011

Køb bogen her

 

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet