Haslebo & Partneres leder- og konsulentuddannelse

Uddannelsens indhold

Modul 1. Organisationsudvikling og sprogets skabende kraft
Vi giver en indføring i socialkonstruktionismen og udfolder centrale ideer fra systemiske, anerkendnede, narrative tilgange i forbindelse med ideernes betydning for lederes og konsulenters arbejde. Vi bruger domæneteorien i forhold til deltagernes egne aktuelle udfordringer. Desuden udforsker vi sprogets skabende kraft i undersøgelser og målinger.

Modul 2. Coaching og andre udviklingssamtaler
Vi arbejder grundigt med forskellige spørgsmålstyper og mulige virkninger heraf, og vi ser nærmere på, hvordan sproglige formuleringer positionerer organisationsmedlemmer, og hvordan lederen/konsulenten kan bruge sproget til at forme nyttige kontekster og psykologiske kontrakter.

Modul 3. Koordinering af mening og handling i hverdagens kommunikation
Vi ser nærmere på sprogets skabende kraft i den løbende mundtlige kommunikation i organisationer. Som en del af den mundtlige kommunikation arbejder vi med lytning, og hvad forskellige lyttepositioner skaber. Vi arbejder med skriftlige formuleringer i MUS-materiale, personalepolitik, stillingsopslag mv. og ser på, hvordan skriftlig kommunikation kan bringes strategisk i spil i organisationsudvikling.

Modul 4. Dialog, der bygger bro over forskelle og konflikter Vi belyser lederens og konsulentens vigtige overvejelser og valg i konfliktsituationer og arbejder med begreber og metoder til at udforske og omforme konfliktfyldte fortællinger i organsiationer. Vi ser på, hvordan forskellige kommunikationsformer og moralforståelser kan bruges til at forebygge eller opløse vanskelige konflikter.

Uddannelsens pris er 34.900 kroner.  
På uddannelsen får du

- Indsigt i socialkonstruktionisme og i, hvordan de centrale ideer i denne orkendelsesteori kan anvendes fra en leder- eller konsulentposition,
- Inspiration fra systemiske, anerkendende og narrative tilgange til organisationsudvikling,
- Indblik i sprogets skabende kraft både i mundtlig og skriftlig kommunikation,
- Nye handlemuligheder, viden og redskaber til at skabe ønskværdig udvikling i og af organisationer,
-  Lejlighed til at skabe netværk og udveksle erfaringer med ledere og konsulenter fra en række forskellige offentlige og private virksomheder.


Det siger tidligere deltagere:

"Uddannelsen tilbyder en meget nuanceret refleksion over de relationer, man indgår i som konsulent eller leder i en organisation. Desuden præsenteres en række nyttige overvejelser, spørgsmål og redskaber, der kan bruges i det konkrete arbejde i en organisation. Uddannelsens styrke er kombinationen af meget kompetent, teoretisk undervisning, mange praksiseksempler og muligheden for at afprøve ideer i praksis med eksempler fra egen organisation. Og så giver underviserne nogle fantastisk gode litteraturanbefalinger." 

- Pernille Loumann, udviklingskonsulent, Psykiatri & Handicap, Bornholms Regionskommune"Den socialkonstruktionistiske uddannelse åbner op for en ny verden af interessante handlemuligheder til de daglige udfordringer. Du lærer at tænke, tale og handle på en langt mere udviklende og samskabende måde. En af de helt store "aha-oplevelser" for mig."

- Ulrik Gudiksen, arbejdsmiljøkonsulent, Rigshospitalets Udviklingsafdeling


LÆS FLERE DELTAGERVURDERINGER HER
 


Uddannelsesinformation 

Se filmklip fra uddannelsen her