Deltagervalueringer af vores uddannelser


Det siger tidligere deltagere på vores leder- og konsulentuddannelse:


Ulrik Gudiksen, arbejdsmiljøkonsulent, Rigshospitalets Udviklingsafdeling. Forår 2014:
"Den socialkonstruktionistiske uddannelse åbner op for en ny verden af interessante handlemuligheder til de daglige udfordringer. Du lærer at tænke, tale og handle på en langt mere udviklende og samskabende måde. En af de helt store "aha-oplevelser" for mig."


Pernille Loumann, udviklingskonsulent, Psykiatri & Handicap, Bornholms Regionskommune. Forår 2013:
"Uddannelsen tilbyder en meget nuanceret refleksion over de relationer, man indgår i som konsulent eller leder i en organisation. Desuden præsenteres en række nyttige overvejelser, spørgsmål og redskaber, der kan bruges i det konkrete arbejde i en organisation. Uddannelsens styrke er kombinationen af meget kompetent, teoretisk undervisning, mange praksiseksempler og muligheden for at afprøve ideer i praksis med eksempler fra egen organisation. Og så giver underviserne nogle fantastisk gode litteraturanbefalinger."


Annette Bonde Bertelsen, Udviklingskonsulent, Esbjerg kommune, Borger og arbejdsmarked. Forår 2012

"Det har givet mig et godt fagligt fundament og en masse muligheder for at bidrage til en bedre social virkelighed igennem kommunikation og det sprog vi vælger at bruge. Jeg har arbejdet meget med CMM teorien, anerkendende udforskning, systemiske tilgange og de narrative fortælligner samt mulighederne indenfor disse."


Claus Sørensen, Major, Flyvestation Skrydstrup. Forår 2012
"Den socialkonstruktionistiske uddannelse giver et andet indblik i ledelse og løsning af opgaver i hverdagen. Den stiller spørgsmål til vores måde at løse opgaver og problemer på og sætter vores normale realistiske tilgang og søgen efter en årsag/virknings problematik på prøve. En vandring gennem de socialkonstruktionistiske teorier og tilgange til løsninger er en sund rejse, der åbner nye muligheder for løsninger i en forandringsproces vi evt. er på vej igennem. Uddannelsen har givet mig en øget lyst til at forstå mine medmenneskers ønsker samt en forståelse for, hvorfor de evt. ser anderledes på verden, fra den position de nu engang måtte have. Denne uddannelse er klart en god udfordring for dig der søger efter en ny dimension i din tilgang til løsning af opgaver/problemer samt ledelse i dagligdagen".


John Hansen, pædagogisk konsulent, Tårnby Kommune. Forår 2012
"Det har været 8 meget intensive kursusdage på et fantastisk kursussted - forplejningen er til 6 stjerner. Kurset har været en god vekselvirkning mellem teoretiske opæg og gruppearbejder. Meget interessant at være mange forskellige faggrupper sammen - høj aktivitet hos undervisere og deltagerne. Et kursus hvor ens vaneforstillingerne bliver vendt lidt på hovedet og ens syn på verden bliver mere nuanceret og det er vel aldrig nogen skade til!"


Bjarne Kim Bakkegaard, Lærer og lederudviklingskonsulent, Hærens Officerskole, Frederiksberg Slot. Forår 2012
"Uddannelsen kan give såvel konsulenten som lederen et praktisk værktøj til at kunne ændre ledelsesmæssig fokus eller blot nuancere nuværende."


Gitte Munch-Hansen, Forstander, Bostedet Caroline Marie. Efterår 2011:
"Det har været et inspirerende forløb, som jeg helt klart har kunnet bruge i min praksis. Uddannelsen har skærpet mit blik for, hvad der foregår i organisationen og ikke mindre væsentligt givet mig nogle flere handlemuligheder som leder. Uddannelsen er et rigtig godt supplement til andre mere traditionelle/formelle uddannelser."


Pia Clemmensen, Souschef, Ålborg kommunale tandpleje. Efterår 2011:
"Det at der er styr på teori (og stringens) - samtidig med, at det, vi har beskæftiget os med på kursusdagene, handler om praktisk omsætning til anvendelse i hverdagen, har været helt særligt i mine øjne.
Jeg har hver gang glædet mig til at deltage - vidst, at jeg ville opleve nogle indholdsrige og berigende dage - og jeg er hver gang taget hjem fra uddannelsen med mod på at afprøve det, jeg har lært i praksis.
Ingen tvivl om at det, jeg har tilegnet mig på uddannelsen, vil blive anvendt i hverdagen - jeg tror på, at jeg via uddannelsen er blevet mere bevidst om nye handlemuligheder, som vil gavne mig i min lederfunktion."


Lars Ulslev Johannesen, HR Manager, Netcompany A/S. Efterår 2011:
"Haslebo & Partneres socialkonstruktionistiske uddannelse har givet mig mulighed for at gå til mine opgaver og mit virke på en ny måde - både som leder og konsulent i min organisation. Jeg har fået styrket mine evner til at se mit eget virke, og de situationer jeg agerer i, i et mere nuanceret perspektiv på metaplan. Herudover har jeg fået flere konkrete operationelle konsulent- og lederredskaber, som jeg glæder mig til at tage i anvendelse. Tak for et godt og udbytterigt forløb."


Lennart Schou Jeppesen, Lærer på Hærens Officerskole. Efterår 2011:
"Det er en uddannelse, hvor vi kom ud i rigtig mange af de relevante afkroge, der er i ledelsesvirket og i mit arbejde som lederudviklingskonsulent.
Meget inspirerende undervisning med inspirerende undervisere."


Adam Fink, HR-konsulent, Novo Nordisk. Efterår 2011:
"Den socialkonstruktionistiske konsulentuddannelse har været en fantastisk lærings- og reflektionsoase, hvor jeg er blevet udfordret, inspireret og har lært nyt i forhold til at udvikle min egen praksis som HR-konsulent."


Kristian Johansen, Operationsofficer, Telegrafregimentet. Efterår 2011:
"Jeg har i efteråret 2011 haft fornøjelsen af Haslebo & Partneres socialkonstruktionistiske ledelsesuddannelse. Uddannelsen er både udfordrende og brugbar for alle i organisationer og vil utvivlsomt bringe nye ideer og tanker i spil - tanker som qua dygtige undervisere og medlevende medkursister gjorde uddannelsen til en særdeles lærerig proces.
Sprogets skabende kraft og forståelsen af den enkeltes verdensbillede er to af de store temaer, jeg vil tage med mig og bruge aktivt fremadrettet."


Anders Koch Hess, HR chef i Folkekirkens Nødjælp. Forår 2011:
"Det har været meget tankevækkende og lærerigt at få ny inspiration og reflektere over sin egen praksis sammen med en række kompetente ledere og konsulenter. Der er nu permanent sat mere fokus på relationer og på sprogets betydning i mit fremtidige ledelsesarbejde."

 

 

Det siger tidligere deltagere på vores andre uddannelser:


Tina Hermann, afdelingsleder Videnscenter for tale, sprog og læsning, Frederikssund:
"Ledelsesuddannelsen har givet mig en grundig indføring i den systemiske teori og har derigennem givet mig en bred vifte af handlemuligheder som leder der ønsker at udøve sit lederskab anerkendende og systemisk. I hele uddannelsesforløbet har vi relateret til egen virksomhed hvilket for mig har betydet en stor udvikling i praksisfeltet."


Flemming Bach Sørensen, Sekretariatsleder, BUPL Østjylland:
"De mest brugbare temaer på lederuddannelsen har for mig været: Anerkendelse, relationelt ansvar og etik samt konflikter. Jeg oplever, at I har en meget inspirerende måde at inddrage teori på, bøgerne er meget velskrevne, I er selv begejstrede - uden at være "selvfede" (er fx interesserede i, hvor det bringer os hen) - og niveauet er passende uden, at det går på kompromis med den kompleksitet, der kan være i systemisk teori OG praktisk lederliv."


Bente Ø. Reisz, afdelingsleder, Familieafdelingen Munkerup:
"Er man helt ny som leder og ønsker at få værktøjer her og nu, som øjeblikkeligt kan omsættes til praksis er jeres tilbud suverænt. Samtidig er man omgivet af erfarne ledere fra alle mulige områder, som man kan sparre med og blive endnu klogere af på mange områder i forhold til praksis."


Pia Karlsen, teamleder, Industriens Pension:
"Gennem mine 6 år som leder har jeg deltaget på en del ledelseskurser indenfor systemisk og anerkendende tilgang. Og jeg har haft svært ved at få og tage ejerskab på teorierne, fordi jeg ikke følte ægthed. Jeg havde vanskeligt ved at ud- og efterleve teorierne i praksis. At få indsigt i og arbejde med den socialkonstruktionistiske tilgang til ledelse har været utroligt spændende og meningsfuldt for mig. Jeg har bevæget mig fra at være en leder - næsten konstant - i produktionens domæne og optaget af resultater, til at blive bevidst om, at dét jeg gør som leder, skaber vilkår for at andre kan lykkes. Jeg har fået fokus på, at alle har et ønske om at bidrage til noget meningsfuldt, og at det er essentielt i min ledelse, fordi det gør mig i stand til at skabe og udvikle relationer på en ny betydningsfuld måde. Så jeg er begyndt at få et andet ejerskab på min ledelse, som føles trygt, fordi jeg med værktøjerne fra uddannelsen bedre kan lede andre til at lede sig selv."


Jens Skovholm, videncenterleder, Professionshøjskolen København, Videncenter for tosprogethed og interkulturalitet (UC2):
"Jeg har fået et nyt perspektiv på ledelsesopgaven. Uddannelsen giver en lang række værktøjer og metoder til at kunne analysere de hyppige skift, der ofte sker i organisationerne."


Lars Ole Køppen, kaptajn, Det Danske Internationale Logistikcenter:
"Systemisk coaching uddannelsen var for mig som leder en meget brugbar uddannelse. Forløbet er fornuftigt afstemt med en passende vekslen mellem teori og praksis. Intensiteten af uddannelsen passende godt ind i.f.t. mit daglige job, med god mulighed for individuel fordybelse. Uddannelsen kommer rundt om rigtig mange brugbare emner, og jeg føler at jeg kommer hjem med en masse nye ideer. Jeg kan varmt anbefale forløbet."


Jakob Rømer Barfod, kaptajn, lederudviklingskonsulent, Hærens Officersskole:
"Det har været meget lærerigt at møde 'ligestillede' fra mange forskellige brancher. Kombinationen af teori, praksis, gode diskussioner og inspirerende, entusiastiske og teoretisk velfunderede undervisere har været optimal. Som systemisk coach har man nu bl.a. en rigtig god mulighed for at tilbyde personer i organisationen 'en hjælpende hånd' i deres personlige udvikling i organisationen."


Hanne Fransson, afdelingschef, DIEU:
"En uddannelse med fokus på coaching i en ledelsesmæssig kontekst. kan jeg være både leder og coach for mine medarbejdere? Ja, hvis jeg er tydelig omkring og sætter en klar 'dagsorden'. Den kompetente og respektfulde undervisning er med til at gøre uddannelsen optimal og relevant i min ledelse."


Per Rønne-Nielsen, Økonomichef, Lægemiddelstyrelsen:
"Jeg synes, at det bedste for mig har været, at jeg har fået mulighed for at reflektere over min lederrolle og den kontekst, hvori den udøves. Jeg har fået en masse spørgeteknikker og revitaliseret min ledelsesstil. Det har givet mig et nyt syn på mine kolleger, som jeg udøver ledelse af. At jeg så også kan kalde mig coach, betyder i virkeligheden mindre ."


Ghita Sausdal, administrativ leder, Københavns Kommune, Hjemmeplejen Indre Østerbro:
"Du bliver opmærksom på nogle ting, der får dig til at overveje din egen adfærd - også i helt almindelige samarbejdsrelationer i hverdagen."


Kim Martin Nielsen, Københavns Universitet:
"Topkompetente undervisere, inspirerende deltagere og optimale rammer for læring i en fin balance mellem oplæg, træning og fælles diskussion. Selv for en konsulent som er velbevandret i det systemiske univers er der meget at komme efter - nye vinkler, cases og øvelser som inspirerer til hvordan de systemiske pointer bliver praktisk anvendelige."


Britta Malling, oversygeplejerske, Rigshospitalet Ortopædkirurgisk Klinik:
"Coaching uddannelsen er her lagt i professionelle hænder, baseret på stor viden og erfaring. Gennem inspirerende undervisning udi teorier, kombineret med deltagernes aktive træning med supervision, skabes der læring og udvikling for hver enkelt deltager på en respektfuld måde og i en god stemning. Som leder kommer man uundgåeligt et solidt skridt videre med egen evne til at skabe motivation og læring - ikke bare for sig selv, men også for andre."


Kith Bjerg Hansen, Adjunkt, CVU Fyn:
"Jeg har haft stort udbytte af at deltage i uddannelsesforløbet Systemisk coaching i organisationer. Forløbet er veltilrettelagt og konsistent og den systemiske og anerkendende tilgang til coaching anvendes fuldt ud i praksis af de både meget erfarne og vidende undervisere. De ved, hvad de snakker om. Desuden er mødet med andre erfarne konsulenter af stor værdi. Undervisernes anerkendende tilgang bliver hurtigt adapteret af alle. Det giver gode kritiske, dybe og læringsrige diskussioner - og også gode "grin" ind imellem. Jeg har i tilgift gennem træningsøvelser fået løst egne organisatoriske problemstillinger og fået god sparring til læsning af litteratur og arbejdet med coaching i praksis."


Inger McLeskey, Udviklingskonsulent, DJØF Efteruddannelse:
"Jeg har deltaget på det første hold af "Systemisk coaching i organisationer for erfarne konsulenter". Uddannelsesforløbet har givet mig viden, værktøjer, indsigt og inspiration. Jeg er blevet mere bevidst som coach og skarpere på, hvad det vil sige at coache på et systemisk grundlag. Uddannelsen er på et højt niveau både på form- og indholdssiden. De mange praksisrettede og jordnære øvelser gør, at den aldrig bliver højtravende."


Berit Hertz, Konsulent, DETMULIGT:
"Coachinguddannelsen har været et inspirerende forum for mig til at videreudvikle min systemiske læring. Det har været et øve-, debat- og "lege"forum, som har kunnet supplere min daglige praksis. Jeg fornemmer, at jeg fremover vil kunne trække på den udbyggede viden i mange forskellige sammenhænge. Det vil raffinere min coaching - og de kurser og workshops, som jeg udbyder. Tak for et super godt kursusforløb."


Leif Knudsen, Ledelseskonsulent, Implement A/S:
"Coachinguddannelsen giver en god kombination af teori, diskussioner og træning på en måde, så man selv kan tilpasse det til noget, der er relevant for ens egen situation. At det sker på en uhøjtidelig og ofte morsom måde er en stor fordel."


Lars Holmgaard Nielsen, Kaptajn og lederudviklingskonsulent, Hærens Officersskole:
"Uddannelsen i systemisk coaching giver en meget velfungerende platform for anvendelsen af coaching i en organisatorisk kontekst. Den systemiske tankegang er værktøjet til at fastholde personlige udviklingsforløb i professionel kontekst."


Anne Specht, HR-udviklingskonsulent, DSB:
"Uddannelsesforløbet har givet mig kvalificeret og i høj grad anvendelig undervisning, træning og sparring på de udfordringer, jeg har oplevet i forbindelse med coaching. Underviserne har formået at skabe et uhøjtideligt og udfordringsfuldt læringsmiljø, hvor deltagere og kursusledere har haft mulighed for at udfolde deres potentiale."

 

Filmklip fra uddannelse 

Om vores uddannelser