Uddannelse i skoleledelse - skab udvikling gennem pædagogisk ledelse

RING OG HØR NÆRMERE OM UDDANNELSEN PÅ TLF.: 39 62 05 05
 
Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til de ledere, der indgår i skolernes ledelsesgruppe, dvs. skoleledere, viceinspektører, afdelingsledere, SFO ledere, administrative ledere, mv. 

Et hold består af 20-25 personer og kan sammensættes på to måder:

  1. Holdet kan bestå af skoleledelser fra forskellige skoler i samme kommune. Denne model vil kunne styrke udviklingen af en fælles platform for skoleledelse i kommunen.
  2. Eller holdet kan sammensættes af fx 5 ledelsesgrupper fra 5 forskellige kommuner – med en gruppe fra hver. Her vil der både blive mulighed for ledelsesudvikling af de eksisterende ledelsesgrupper og inspiration på tværs af kommuner.

Uddannelsen designes i et samarbejde mellem de involverede kommuner og Haslebo & Partnere.

Udbytte
Der kan være tale om forskellige former for udbytte afhængig af deltagernes erfaringer og forhåbninger og af uddannelsens design og indhold. Her kommer nogle eksempler på udbytte:

  • At få viden og redskaber til at forstå begivenheder ud fra forskellige positioner og perspektiver og til at kunne bidrage til at skabe en fælles forståelse og retning fx i perioder med store forandringer
  • At styrke skolelederens relations- og kommunikationskompetencer således, at denne kan være et forbillede for en løsningsbaseret og mulighedsskabende kommunikation på skolen
  • At blive opmærksom på, hvordan ledelsen kan bidrage til mulighedsskabende fortællinger om bestemte børn, bestemte klasser eller forældre og dermed fremme inklusion
  • At få indblik i, hvordan ledelsens mundtlige og skriftlige kommunikation kan udformes for at fremme alle aktørers muligheder for at bidrage til skolens udvikling
  • At få viden og redskaber til at håndtere kritik, klager og konflikter på konstruktive måder
  • At få begreber og metoder til at tilrettelægge og facilitere processer, der fremmer videndeling og videnskabelse mellem skolens aktører

Forløb
Samarbejdet om uddannelsen starter med en indledende konsultation på 1½ time med deltagelse af direktøren for børn og unge/skolechefen og et par skoleledere og en eller to konsulenter fra Haslebo & Partnere. Her drøftes formål, forhåbninger, design og rammer for skolelederuddannelsen.

Uddannelsen består af 3-4 moduler på hver 2 dage. Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, cases, øvelser, erfaringsudveksling og fælles drøftelser.

Teori
Uddannelsen i skoleledelse tager afsæt i systemiske, anerkendende og narrative tilgange til ledelse, kommunikation, forandringer, processtyring, konflikthåndtering, organisationsudvikling og sprogets skabende kraft.Litteratur
Haslebo, G. & Lund, G. E. (2014): Relationsudvikling i skolen. Dansk Psykologisk Forlag. 

Borch, F. & Molly, A. (2010): Skolelederens strategiske samtaler: om systemisk anerkendende ledelse i skolen. Dafolo.

Haslebo, G.(2004): Relationer i organisationer. En verden til forskel. Dansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, M. L. & Lynggaard, D. B. (2008): Anerkendende ledelse.  Skab mod, engagement og bedre resultater. Dansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, G. & Haslebo, M.L. (2007): Etik i organisationer – fra gode hensigter til bedre handlemuligheder. Dansk Psykologisk Forlag.

Lang, P. & McAdam, E. (2010): Anerkendende arbejde i skoler. At skabe fælles trivsel. Forlaget Mindspace.

Schnoor, M. (2009): Narrativ organisationsudvikling. At forme fælles mening og handling. Dansk Psykologisk Forlag.

Monk, G. & Winslade, J. (2013): Når historier kolliderer. Om at håndtere konflikter med narrativ mediation. Forlaget Mindspace.

Winslade, J. og Monk, G. (2008): Narrativ vejledning i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

 

Det siger vores kunder:
”Det særlige ved uddannelsen var undervisernes måde at oversætte teorien til anvendelig praksis. Undervisningen var yderst kompetent, og jeg oplevede, at der blev justeret ud fra de behov, der opstod. Det kan kun lade sig gøre, hvis man er inde i sit stof. Der blev undervist med hjerte og nerve af de to undervisere, der var 100 % tro mod socialkonstruktionismen.

Jeg er stolt af at kunne sige, at jeg er blevet uddannet hos Haslebo & Partnere.

Undervisningen var tilrettelagt på en afbalanceret måde med en vekslen mellem teori og øvelse i praksis. Man kan gå direkte hjem og anvende stoffet i praksis. Held og lykke til kommende kursister. Gid I må få lige så meget ud af det, som jeg fik”
Hanne Bramm, pædagogisk områdeleder, Fredericia Kommune


”Kurset Intensivt udviklingsforløb for ledere har været en positiv og spændende udfordring. Kurset har udfordret mig intellektuelt og sprogligt og i høj grad medført refleksion over og ændring af egen ledelsespraksis. Kan i den grad anbefales." 
Otto Strange Møller, rektor, Ingrid Jespersens Gymnasieskole


"De mest brugbare temaer på lederuddannelsen har for mig været: Anerkendelse, relationelt ansvar og etik samt konflikter. Jeg oplever, at I har en meget inspirerende måde at inddrage teori på, bøgerne er meget velskrevne, I er selv begejstrede - uden at være "selvfede" (er fx interesserede i, hvor det bringer os hen) - og niveauet er passende uden, at det går på kompromis med den kompleksitet, der kan være i systemisk teori OG praktisk lederliv."
Flemming Bach Sørensen, Sekretariatsleder, BUPL Østjylland


"Ledelsesuddannelsen har givet mig en grundig indføring i den systemiske teori og har derigennem givet mig en bred vifte af handlemuligheder som leder, der ønsker at udøve sit lederskab anerkendende og systemisk. I hele uddannelsesforløbet har vi relateret til egen virksomhed hvilket for mig har betydet en stor udvikling i praksisfeltet."
Tina Hermann, afdelingsleder Videnscenter for tale, sprog og læsning, Frederikssund


"Det at der er styr på teori (og stringens) – samtidig med, at det, vi har beskæftiget os med på kursusdagene, handler om praktisk omsætning til anvendelse i hverdagen, har været helt særligt i mine øjne. Jeg har hver gang glædet mig til at deltage – vidst, at jeg ville oplevet nogle indholdsrige og berigende dage- og jeg er hver gang taget hjem fra uddannelsen med mod på at afprøve det, jeg har lært i praksis.

Ingen tvivl om at det, jeg har tilegnet mig på uddannelsen, vil blive anvendt i hverdagen – jeg tror på, at jeg vis uddannelsen er blevet mere bevidst om nye handlemuligheder, som vil gavne min lederfunktion.”
Pia Clemmensen, souschef, Ålborg kommunale tandpleje


"Det har været et inspirerende forløb, som jeg helt klart har kunnet bruge i min praksis. Uddannelsen har skærpet mit blik for, hvad der foregår i organisationen og ikke mindre væsentligt givet mig nogle flere handlemuligheder som leder. Uddannelsen er et rigtig godt supplement til andre mere traditionelle/formelle uddannelser."
Gitte Munch-Hansen, Forstander, Bostedet Caroline Marie

 

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet