Skab en anerkendende læringskultur

Målgruppe
Målgruppen kan være ledelsen og tillidsrepræsentanter eller en særlig nedsat arbejdsgruppe eller alle ansatte på skolen eller en kombination.

Udbytte
Udviklingen af en anerkendende læringskultur på en skole vil have en stor og positiv betydning både for de ansattes og elevernes læring og trivsel og for, hvor godt skolen lykkes med inklusion og mindskelse af fravær og frafald.

Der kan være tale om forskellige former for udbytte afhængig af skolens situation og konsulentopgavens design og indhold. Her kommer nogle eksempler:

  • At styrke ledere, lærere og pædagogers relations- og kommunikationskompetencer
  • At blive opmærksom på, hvordan problemmættede fortællinger om bestemte børn eller bestemte klasser kan føre til stempling og eksklusion
  • At styrke videndeling og videnskabelse inden for den enkelte faggruppe og på tværs af disse
  • At videreudvikle modeller for teamsamarbejde og kollegial lærersparring
  • At blive klogere på, hvad elever og forældre mener, der virker bedst på elevernes læring og trivsel
  • At gennemføre aktiviteter, der kan fremme erfaringsudveksling med andre skoler om indsatser, der virker godt på de ansattes og elevernes læring og trivsel

Forløb
Konsulentbistanden starter med en indledende konsultation på 1½ time med deltagelse af skolelederen og fx  en lærer, en pædagog og en administrativ medarbejder og en konsulent fra Haslebo & Partnere. Her drøftes formål, forhåbninger, design og rammer for konsulentopgaven.

Konsulentbistanden kan omfatte forskellige aktiviteter:

  • Sparring til ledergruppen
  • Træning i relations- og kommunikationskompetencer for lærere og pædagoger
  • Inspirationsforedrag for alle ansatte

Teori
Konsulentbistanden tager afsæt i systemiske, anerkendende og narrative tilgange til kommunikation, læring, forandringer og organisationsudvikling.


Litteratur

Haslebo, G. & Lund, G. E. (2014): Relationsudvikling i skolen. Dansk Psykologisk Forlag.

Lang, P. & McAdam, E. (2010): Anerkendende arbejde i skoler. At skabe fælles trivsel. Forlaget Mindspace.

Haslebo, M. L. & Haslebo, M.H. (2012): Anerkendende følgeskab. At bidrage til arbejdsglæde. Dansk Psykologisk Forlag.

 

Ring til os på 39620505 eller skriv til Gitte Haslebo eller Gro Emmertsen Lund for mere information.

 

Anerkendende udforskning 

SE VIDEOKLIP

I Norddjurs kommune har alle medarbejdere inden for skole- og dagtilbudsområdet deltaget i fællesmøder om, hvordan den systemiske og anerkendende tilgang kan bruges til at fremme inklusion.

Vi har haft den store glæde at være eksterne konsulenter på forløbet. Vores opgave var dels at undervise i systemiske og anerkendende tilgange, dels involvere deltagerne i læringsstimulerende og relationelle processer.