International Ph.d. i relationel skoleudvikling

Den 1. september 2013 gik Gro Emmertsen Lund i gang med en Ph.d. i relationel skoleudvikling ved Tilburg University i Holland.

Arbejdstitlen er 'Relationstænkning i praksis – at lykkes med inkluderende lærings- og arbejdsfællesskaber i skolen'. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i den socialkonstruktionistiske erkendelsesteori og relationelle praksisformer. Der inddrages viden og forskning fra skoleudvikling i Canada, Norge, USA, Australien og New Zealand.

Ph.d. projektet har som formål at undersøge betydningen af relationstænkning for praksisformer i skolen med fokus på inklusion.

Ph.d. projektet er et integreret udviklings-og forskningsprojekt, som gennemføres i et samarbejde med skoler og institutioner, der får en unik mulighed for opkvalificering af ledere og medarbejdere i form af udvikling af relationelle og kommunikative kompetencer og udvikling af redskaber, der i højere grad vil fremme inklusion af alle elever. Forskningsdelen vil sætte fokus på at undersøge virkninger og effekter af de praksisformer, som de deltagende skoler vælger at videreudvikle.

Der kan således blive tale om at belyse, hvilken forskel relationstænkning gør i praksis i forhold til:

  1. Inklusions – og eksklusionsprocesser i skolen (tilsigtede og utilsigtede)
  2. Samarbejde i lærings-og arbejdsfællesskaber omkring inklusionsopgaven
  3. Inklusion og skole-hjemsamarbejdet
  4. Klasseledelse og udvikling af inkluderende læringsfællesskaber
  5. Videndeling og kollegial sparring i inklusionsproblematikker


Det er en del af Ph.d.ens idégrundlag, at relationstænkning vil åbne for store og gode muligheder for at løse inklusionsopgaven. At praktisere relationstænkning vil imidlertid kræve nye roller for skolens professionelle. Det er ikke nok at tænke i rollen som fagperson eller rollen som privatperson, som begge traditionelt er tæt forbundet med problem- og individfokuserede tilgange til at løse presserende problemer i skolen såsom uro i timerne, mobning og konflikter. Det vil være vigtigt at udvikle og anvende rollen som organisationsmedlem.  Der findes i dag ingen stærk diskurs om rollen som organisationsmedlem i skolen.

At bidrage til, at skolen lykkes med inklusionsopgaven ud fra rollen som organisationsmedlem, handler om at komme på metaperspektiv og undersøge, hvad der ud fra flere perspektiver vil være det mest behjælpelige i forhold til udviklingen af inkluderende læringsfællesskaber med ligeværdige deltagelsesmuligheder for alle.  At praktisere relationstænkning i skolens hverdag med inspiration fra systemiske, anerkendende og narrative tilgange til organisationsudvikling har betydning for, hvordan skolens professionelle oplever, omtaler, fortæller, forstår og skaber skolens virkelighed og muligheder for hinanden og eleverne. Dermed også inklusionsopgaven.

______________________________________________________

Ph.d. en udbydes af Tilburg University i et samarbejde med TAOS Institute. Professor Dr. John Winslade er vejleder. Professor Kenneth Gergen, Professor Sheila McNamee og direktør og forfatter Gitte Haslebo er tilknyttet som eksterne vejledere. Projektet forventes at være afsluttet 2016.