Inspirationsforedrag

Haslebo & Partneres konsulenter og samarbejdspartnere har gennem årene holdt mange foredrag på store konferencer. Et foredrag kan var 1, 2 eller 1½ time, og deltagerantallet kan ligge mellem 50 og helt op til 750 personer.

Vi lægger vægt på at tale til deltagerne på en anerkendende måde, dvs. ud fra en overbevisning om, at alle tilstedeværende er interesserede og kompetente og har erfaringer med det pågældende emne.

Samtidig med den anerkendende tilgang dyrker vi skæve vinkler og formulerer vores pointer med styrke og kant.

Vores foredrag er baseret på teori og forskning og altid krydret med historier fra livet i organisationer. Historierne kan for nogle deltagere være meget genkendelige og for andre meget overraskende.

Vi bruger historierne til at levendegøre vigtige pointer i foredraget.

Lidt afhængig af foredragets længde inviterer vi til dialog undervejs og satser på at skabe lyst hos deltagerne til at fortsætte drøftelserne med kolleger efterfølgende.

Vi har flere yndlingsemner, der handler om relationel skoleudvikling. Ethvert foredrag skræddersyes til lejligheden og deltagergruppen.

Følgende er eksempler på inspirationsforedrag om relationel skoleudvikling:

  • Anerkendende kommunikation i skolen som et arbejdsfællesskab
  • Udvikling af gode samarbejdsrelationer mellem lærere og forældre – nyttige tanker og handlinger
  • Genopbygning af beskadigede relationer. Erfaringer fra et nyt forsknings-og praksisområde kaldet restorative practices
  • Udvikling af en anerkendende læringskultur på skolen
  • Fusioner, forandringer og følelser – når skoler eller daginstitutioner lægges sammen
  • Fra ledervurdering til ledelsesudvikling – debatoplæg om metodiske, praktiske og etiske problemstillinger
 

Videoklip fra foredrag