Idégrundlag for relationel skoleudvikling

Der er sat nye mål for folkeskolen, og det stiller nye krav til alle aktører i skolen: ledere, lærere, pædagoger, AKT- vejledere, skolebestyrelser og forældre.

Det er et mål, at alle elever bliver dygtigere og får mere ud af undervisningen. Det er et mål, at alle elever skal møde en skole, der motiverer. Og det er et mål, at de voksne i skolen i endnu højere grad ser elevernes muligheder og potentialer og kan tilrettelægge situationer og processer, der fremmer inklusion.

Disse mål betyder, at lærerne skal kunne skabe et godt og udviklende læringsfællesskab for alle i klassen, styrke relationerne mellem eleverne og mellem sig selv og den enkelte elev. Og det betyder, at forældresamarbejdet skal udvikles på basis af en ligeværdig dialog.

For at skolens aktører skal lykkes med dette arbejde, må de mestre samtalens og dialogens kunst således, at der gives plads til de mange stemmer og perspektiver. Og de må udvikle et kærligt blik på relationerne fremfor på det enkelte individ således, at alle deres handlinger og udsagn understøtter gode samarbejdsrelationer mellem elever, lærere og forældre. Dermed bliver det af stor betydning at mestre færdigheder i kommunikation og færdigheder i relationsarbejde.

Haslebo & Partnere har på baggrund af mange års erfaring med kommunikation, samarbejde, ledelse og organisationsudvikling udviklet de centrale idéer, metoder, redskaber og kloge greb, som indgår i relationel skoleudvikling.
 

Relationel skoleudvikling

 • Er baseret på forskning og de stærkeste erfaringer fra praksis om det, der virker fremmende på elevernes inklusion, læring og trivsel
 • Tager afsæt i systemiske, anerkendende og narrative tilgange til kommunikation, læring, samarbejde og organisationsudvikling
 • Tager afsæt i lærere, pædagoger og lederes erfaringer, ressourcer og idéer til, hvordan relationel tænkning og praksisser kan bringes i anvendelse i  alle situationer på skolen (undervisning, frikvarter, lektiecafé, forældremøder, skole-hjemsamarbejde, mv.)
 • Sætter fokus på viden og redskaber, som lærere, pædagoger, AKT-vejledere kan bruge til i endnu højere grad at fungere som forandringsagenter og facilitatorer af inkluderende fortællinger

Haslebo & Partnere tilbyder konsulentbistand til de skoler og kommuner, der ønsker at arbejde med relationel skoleudvikling.


Konsulentbistanden
omfatter følgende:

 1. Få sparring til ledergruppen
 2. Få træning til kollegial lærersparring
 3. Skab en anerkendende læringskultur
 4. Styrk skole-hjemsamarbejdet
 5. Proceskonsulentuddannelse
 6. Skolelederuddannelse
 7. Inspirationsforedrag

Ring til os på 39620505 eller skriv til Gitte Haslebo eller Gro Emmertsen Lund for mere information.

 

 

Videoklip 

I disse videoklip kan du se og høre om, hvordan systemiske og anerkendende ideer kan bruges i praksis i skoleverdenen. Videoklippene er fra en ekstern konsulentopgave i Norddjurs kommune. Norddjurs kommunes skole- og dagtilbudsafdeling har som en del af deres faglige vision, at alle ved, hvad en systemisk anerkendende tilgang er – og arbejder efter det. Haslebo & Partnere havde den store glæde at være eksterne konsulenter på de 9 fællesmøder for mere end 1.000 medarbejdere i alt.

Gitte Haslebo: 
Den systemiske tilgang


Gro Emmertsen Lund: 
Anerkendende udforskning


Gitte og Gro: 
Sprogets skabende kraft