Foredrag om Ontario School Reform

Foredrag om Ontario School Reform

Foredrag 1. Strategiske ledelsesovervejelser og virksomme ’drivers’ i skoleudvikling

For skoleledere

 

Foredraget giver et indblik i Ontario School Reform og i data om indsatser og resultater. Du vil høre om, hvordan ledelsesopgaven løftes og hvilke nye roller og færdigheder, ledere i Ontario har påtaget sig, og hvordan samspillet mellem politikere, forvaltning, forening og skoleledere driver udviklingen. Der gives konkrete eksempler på ledelse af læring i klasserummet og ledelse af læring i skolen som organisation. Samtidig uddrages de grundlæggende antagelser, som danner fundamentet for de stærke resultater. Få indblik i de strategiske ledelsesovervejelser og Michael Fullan´s model for virksomme og ikke virksomme ’drivers’ i skoleudvikling.

 

Foredrag 2: Ontario School Reform – grundlæggende ideer, indsatser og resultater

For lærere, pædagoger, vejledere, skolebestyrelser og konsulenter (med deltagelse af deres ledere)

 

Foredraget giver et indblik i Ontario School Reform og i data om indsatser og resultater. Du vil høre om, hvordan undervisere i Ontario er lykkedes med at tænke undervisning og læring ´forfra´ og udvikle collaborative Inquiry og student centered  learning, som har været fundamentet for de flotte resultater i elevernes læringsudbytte. Samtidig vil du se billeder fra klasseværelser og skoler og høre om, hvordan data produceres og bruges til at understøtte elevernes læring og metakognition. Du vil også få eksempler på, hvordan skolerne arbejder med skolehjem-samarbejde, mobning, inklusion og kollegial feedback. Samtidig uddrages de grundlæggende antagelser, som danner fundamentet for de stærke resultater.

 

Foredrag 3: Whole systems change – hvordan skabes fælles retning og fantastiske resultater

For politikere, forvaltning, chefer og direktører.

 

Foredraget giver et indblik i Ontario School Reform og i data om indsatser og resultater. Du vil høre om whole-systems Change, og om hvordan skolesystemet i Ontario er lykkedes med at skabe fælles retning og fantastiske resultater. Vi skal se på data om læringsudbytte, inklusion, mobning, accountability og professionsetik, samt hvilke metoder og tilgange der har vist sig at virke. Du vil se fotos fra skoler og klasseværelser. Samtidig uddrages de grundlæggende antagelser, som danner fundamentet for de stærke resultater.

For kontakt eller mere information: Kontakt Gro Emmertsen Lund på gel@haslebo-partnere.dk

 

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet