Få træning i kollegial lærersparring

Målgruppe
Målgruppen er lærere i grundskolen – både i folkeskolen og privatskoler.  Det kan enten være alle lærere på en skole eller en gruppe af særligt interesserede lærere, der gerne vil være pionerer med hensyn til at udvikle en model for kollegial lærersparring, som bygger oven på lærernes erfaringer med videndeling og teamsamarbejde. Det kan også være en fordel, at skoleledelsen deltager.

Udbytte
Der kan være tale om forskellige former for udbytte for forskellige lærere og forskellige skoler, fx:

 • At få lejlighed til at lære om, hvad kolleger har fundet frem til af særlig nyttige tanker og handlinger
 • At få et frisk pust på sin lærerrolle og større lyst til at undervise ”besværlige” klasser
 • At få flere idéer til, hvordan det er muligt at inddrage alle elever
 • At få et frirum, så den enkelte lærer ikke føler sig alene med sine opgaver
 • At få hjælp til at omforme uhensigtsmæssige kommunikationsmønstre i en klasse
 • At få sat turbo på videndeling og videnskabelse på kryds og tværs i lærergruppen
 • At fremme en mere læringsorienteret kultur på skolen

Forløb
Konsulentbistanden kan designes på forskellige måder. Eksempel på et forløb kunne være følgende:

 • En indledende konsultation på 1½ time med deltagelse af 1-2 personer fra skolens ledelse og et par lærere, gerne tillidsrepræsentanten og en konsulent fra Haslebo & Partnere. Her drøftes formål, forhåbninger, design og rammer for konsulentopgaven
 • Inspirationsseminar 1 på ½-1 dag for de lærere, der vil deltage. På seminaret er der oplæg og øvelser med træning i de redskaber, som lærerne kan bruge til at observere en anden lærers undervisning og give feedback
 • Lærerne gennemfører herefter to og to faserne i den aftalte kollegiale lærersparring
 • Inspirationsseminar 2 på ½ dag med erfaringsopsamling fra det gennemførte forløb og ideer til videreudvikling af modellen og inddragelse af flere lærere
 • En afsluttende konsultation på 1 time med deltagelse af de samme personer som til den indledende konsultation. Valuering og drøftelse af nye initiativer til videreudvikling af en anerkendende læringskultur på skolen

Teori
Den kollegiale lærersparring tager afsæt i systemiske, anerkendende og narrative tilgange til kommunikation, læring og feedback med vægt på nysgerrighed, udforskning og et ligeværdigt samarbejde.

Ring til os på 39620505 eller skriv til Gitte Haslebo eller Gro Emmertsen Lund for mere information.