Ledelsessparring

Målgruppe
Målgruppen er en samlet ledergruppe i den offentlige sektor eller i privat virksomhed. Den kan have eksisteret et stykke tid eller være nylig sammensat enten som følge af ny-ansættelser eller sammenlægning af organisationer.

Udbytte
En ledergruppe skal træffe mange valg og vigtige beslutninger ofte med svært overskuelige konsekvenser for de forskellige parter: medarbejdere, brugere/kunder og ledergruppen selv. Når beslutningerne forekommer særlig vigtige, kan det være en hjælp at få faglige input og professionel sparring fra en ekstern konsulent.

Der kan være tale om forskellige former for udbytte afhængig organisationens situation og ledergruppens forhåbninger til fremtiden:

  • At få et frirum til at udforske forskellige forståelser af de nuværende begivenheder og nå frem til en fælles forståelse
  • At få lejlighed til at drøfte, hvilken form for ledelse ledergruppen vil udøve i organisationen
  • At få prioriteret mellem forskellige ledelsesudfordringer og finde en fælles retning
  • At finde frem til konstruktive indsatser fra de forskellige medlemmer i ledelsen fx i situationer, hvor der er konflikter mellem grupperinger i organisationen eller store moralske dilemmaer
  • At få talt om, hvordan man kan afklare gensidige forventninger og give støtte og sparring til hinanden i uforudsete situationer
  • At arbejde med sprogets skabende kraft og finde frem til de mest hensigtsmæssige formuleringer fra ledergruppen til resten af organisationen og dens omverden, fx i situationer med store forandringer
  • At idéudvikle på, hvad ledergruppen kan gøre for at fremme en læringsorienteret og anerkendende fælles kultur i organisationen

 

Forløb
Sparring til en ledergruppe starter med en indledende konsultation på 1½ time med deltagelse af chefen og 1-2 personer fra ledergruppen, evt. alle i ledergruppen, samt en konsulent fra Haslebo & Partnere. Her drøftes formål, forhåbninger, design og rammer for konsulentopgaven.

Sparringen foregår typisk som et forløb over nogle måneder med 3 timer pr. gang og 2 til 4 uger imellem.

Der kan også være tale om kortere mellemrum, hvis der er presserende beslutninger, som skal tages.

Emnerne aftales fra gang til gang og udspringer af ledergruppens ønsker og forhåbninger.

 

Teori
Sparring til ledergruppen tager afsæt i systemiske, anerkendende og narrative tilgange til kommunikation, forandringer, ledelse og organisationsudvikling. Der vil blive lagt vægt på ledergruppens arbejde med udvikling af relationer og på den skabende kraft af ledernes sprogbrug.

Litteratur
Haslebo, G. (2004): Relationer i organisationer – en verden til forskel. Dansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, G. & Haslebo, M. L. (2007): Etik i organisationer – fra gode hensigter til bedre handlemuligheder. Dansk Psykologisk Forlag.