Procesfacilitering

Målgruppe
Målgruppen kan være en eller flere afdelinger i en offentlig organisation eller privat virksomhed - både ledere og medarbejdere.

Udbytte
Procesfacilitering udført af en ekstern konsulent kan være en stor hjælp til at få en konstruktiv og målrettet dialog om igangværende eller kommende forandringer såsom strukturændringer, opfølgning på APV eller trivselsundersøgelser, samt visions- og strategiseminarer. Der bliver lejlighed til at drøfte nye indsatsområder og andre aktuelle spørgsmål, hvor det er vigtigt både for de ansatte og organisationen, at der udvikles en fælles forståelse og retning.

Der kan være tale om forskellige former for udbytte afhængig af organisationen og afdelingens situation og konsulentopgavens design og indhold. Her kommer nogle eksempler:

  • At få et frirum til at udforske forskellige forståelser af de nuværende begivenheder og nå frem til en fælles forståelse
  • At udvikle eller omforme samarbejdsrelationer, fx når der er sket ændringer i organisations-strukturen eller sammenlægning af organisationer eller afdelinger
  • At få prioriteret mellem forskellige udfordringer og finde frem til, hvilke konstruktive indsatser leder og medarbejdere kan bidrage med
  • At få hjælp til at omforme frustrationer, forvirring og bekymringer til ønsker, så gruppen bliver bedre i stand til at frigøre energi til den fremtidige opgaveløsning og udvikling
  • At få talt om, hvordan man kan afklare gensidige forventninger og give støtte og sparring til hinanden i konkrete arbejdssituationer
  • At arbejde med sprogets skabende kraft og udvikle færdigheder i anerkendende kommunikation
  • At idéudvikle på, hvad alle kan gøre for at fremme en læringsorienteret, anerkendende og resultatorienteret kultur i afdelingen


Forløb
Konsulentbistanden starter med en indledende konsultation på 1½ time med deltagelse af lederen og

2-3 medarbejdere gerne med forskellige uddannelser og job, samt en konsulent fra Haslebo & Partnere. Her drøftes formål, forhåbninger, design og rammer for konsulentopgaven.

Konsulentbistanden kan omfatte forskellige aktiviteter:

  • Et eller flere hel eller halvdags-arbejdsseminarer
  • Inspirationsforedrag for alle ansatte

 

Teori
Konsulentbistanden tager afsæt i systemiske, anerkendende og narrative tilgange til kommunikation, læring, forandringer og organisationsudvikling.

Litteratur
Haslebo, M. L. & Haslebo, M.H. (2012): Anerkendende følgeskab. At bidrage til arbejdsglæde. Dansk Psykologisk Forlag.