Anerkendende ledelsesudvikling og anerkendende følgeskab

Målgruppe
Ledelsesudviklingsforløbet designes i et samarbejde mellem direktør/chef, et par deltagere og evt. interne udviklingskonsulenter, samt Haslebo & Partnere. Forløbet udbydes af organisationen eller forvaltningen, som står for beslutninger om sammensætning af deltagergruppen, der kan være på 20-25 personer.

Udbytte
Der kan være tale om forskellige former for udbytte afhængig af deltagernes erfaringer og forhåbninger og af ledelsesudviklingsforløbets design og indhold. Her kommer nogle eksempler på udbytte:

  • At styrke lederens relations- og kommunikationskompetencer således, at denne kan være et forbillede for anerkendende kommunikation i organisationen
  • At få viden og redskaber til at forstå begivenheder ud fra forskellige positioner og perspektiver og til at kunne bidrage til at skabe en fælles forståelse og retning fx i perioder med store forandringer
  • At blive opmærksom på, hvordan ledelsen kan bidrage til mulighedsskabende fortællinger om bestemte organisationsmedlemmer, grupper, afdelinger eller organisationen som helhed.
  • At få indblik i, hvordan ledelsens mundtlige og skriftlige kommunikation kan udformes for at fremme alle aktørers muligheder for at bidrage til organisationens udvikling
  • At få viden og redskaber til at håndtere uenighed, kritik, klager og konflikter på konstruktive måder
  • At få begreber og metoder til at tilrettelægge og facilitere processer, der fremmer videndeling og videnskabelse mellem organisationsmedlemmer, grupper og afdelinger.

 Forløb
Udviklingen af et skræddersyet ledelsesudviklingsforløb starter med en indledende konsultation på 1½ time med deltagelse af direktøren eller chefen for den pågældende organisation, forvaltning eller afdeling og en eller to konsulenter fra Haslebo & Partnere. Her drøftes formål, forhåbninger, design og rammer for ledelsesudviklingsforløbet.

Udviklingsforløbet kan bestå af 3-4 arbejdsseminarer på hver 1-2 dage. Konsulentbistanden vil bestå i en kombination af undervisning, procesfacilitering, sparring og coaching.


Teori

Ledelsesudviklingen tager afsæt i systemiske, anerkendende og narrative tilgange til ledelse, kommunikation, forandringer, processtyring, konflikthåndtering, organisationsudvikling og sprogets skabende kraft.

 

Litteratur
Haslebo, G.(2004): Relationer i organisationer. En verden til forskel. Dansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, M. L. & Lynggaard, D. B. (2008): Anerkendende ledelse.  Skab mod, engagement og bedre resultater. Dansk Psykologisk Forlag.

Haslebo, G. & Haslebo, M.L. (2007): Etik i organisationer – fra gode hensigter til bedre handlemuligheder. Dansk Psykologisk Forlag.

Schnoor, M. (2009): Narrativ organisationsudvikling. At forme fælles mening og handling. Dansk Psykologisk Forlag.