Inspirationsforedrag

Haslebo & Partneres konsulenter og samarbejdspartnere har gennem årene holdt mange foredrag på store konferencer. Et foredrag kan var 1, 2 eller 1½ time, og deltagerantallet kan ligge mellem 50 og helt op til 750 personer.

Vi lægger vægt på at tale til deltagerne på en anerkendende måde, dvs. ud fra en overbevisning om, at alle tilstedeværende er interesserede og kompetente og har erfaringer med det pågældende emne.

Samtidig med den anerkendende tilgang dyrker vi skæve vinkler og formulerer vores pointer med styrke og kant.

Vores foredrag er baseret på teori og forskning og altid krydret med historier fra livet i organisationer. Historierne kan for nogle deltagere være meget genkendelige og for andre meget overraskende.

Vi bruger historierne til at levendegøre vigtige pointer i foredraget.

Lidt afhængig af foredragets længde inviterer vi til dialog undervejs og satser på at skabe lyst hos deltagerne til at fortsætte drøftelserne med kolleger efterfølgende.

Vi har flere yndlingsemner, der handler om ledelse, samarbejde og organisationsudvikling. Ethvert foredrag skræddersyes til lejligheden og deltagergruppen.

Følgende er eksempler på inspirationsforedrag:

  • Anerkendende ledelse – nyttige begreber og redskaber
  • Anerkendende kommunikation i organisationen som et arbejdsfællesskab
  • Anerkendende læreprocesser – hvordan kan det at ”knytte an til den andens erkendelse” berige og styrke læreprocesser?
  • Hvordan lederes og medarbejderes sprogbrug skaber virkeligheder i organisationer
  • Lederes moralske dilemmaer – hvordan kan ledere anvende en relationel etik?
  • Fusioner, forandringer og følelser – når skoler eller daginstitutioner lægges sammen
  • Fra anonym ledervurdering til dialogbaseret ledelsesudvikling – hvad, hvorfor, hvordan?
  • Fra feed-back og vurderinger til feed-forward og anerkendende udforsknin