Sådan forløber en konsulentopgave

1. fase: Henvendelse
En konsulentopgave starter med, at I kontakter os med en mere eller mindre konkret forespørgsel. Sammen foretager vi en foreløbig indkredsning af, hvad opgaven drejer sig om, hvem der er rekvirent og deltagere, og hvordan opgaven vil kunne startes op. Dernæst afklarer vi, hvem der skal med til den indledende konsultation og fastlægger en dato for denne. Denne afklaring sker pr. telefon og mail og er gratis for kunden.


2. fase: Indledende konsultation
Til den indledende konsultation vil 1-2 af vores konsulenter være til stede samt de relevante personer fra jeres organisation, dvs. kontaktpersonen, rekvirenten og typisk 1-2 øvrige organisationsmedlemmer. Formålet med den indledende konsultation er, at alle parter udveksler synspunkter på organisationens nuværende situation, forskellige ønsker til fremtiden og til konsulentbistanden, samt hvordan det samlede forløb kunne se ud. Vi betragter den indledende konsultation som et formelt møde, hvor konsulenterne styrer processen, sætter de vigtige spørgsmål på dagsordenen og interviewer deltagerne.  Den indledende konsultation er i sig selv et vigtigt stykke konsulentarbejde, der derfor skal honoreres.


3. fase: Design og skriftlig aftale
På baggrund af den indledende konsultation udformer vi en skriftlig samarbejdsaftale, der ridser de overordnede rammer for konsulentbistanden op. Aftalen omfatter tematisering, aktiviteter, tid, sted, konsulenter, honorarer, opgavefordeling, mv. Rekvirenten i jeres organisation skriver under på samarbejdsaftalen, som herefter danner grundlag for det samlede forløb.


4. fase: Gennemførelse af opgaven
De aftalte aktiviteter planlægges nu på detailplan og gennemføres. Dette vil foregå i et samarbejde mellem vores konsulenter samt kontaktpersonen og/eller rekvirenten i jeres organisation. Det betyder fx, at vi vil inddrage jer i særligt vigtige overvejelser om tilrettelæggelsen af de enkelte aktiviteter, og hvilke justeringer der kunne være nyttige undervejs. Til slut rundes opgaven af med en valuering af forløbet.

 

Uddybende begrundelse for den indledende konsultation.

 

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om konsulentopgaver på tlf. 39620505
 

Du kan også læse mere om vores teoretiske fundament i socialkonstruktionismen herunder systemisk tænkning, anerkendende udforskning, CMM-teori og narrativ praksis.