Eksempler på kundeorganisationer

Albertslund Kommune

Almen Psykiatri, Slagelse

Assens Kommune

Ballerup Kommune

Beskæftigelsesnetværket, CBR Randers

Billund Kommune 

Blågårds skole

Bornholms Regionskommune, borgercentret

Bostedet Caroline Marie

BUPL

Bygholm Landbrugsskole

Casa Blanca, Bo & Erhverv

Center Nørrebro

Dansk Meteorologisk Institut

Danske Regioner

Distriktpsykiatrien, Holbæk

Dåstrup Vuggestue og Børnehave

Esbjerg Kommune, Borger og Arbejdsmarked

Esbjerg Kommune, Pædagogisk Udvikling

Esberg Kommune, Børn og Kultur 

FOA

Forsvaret, Hærens Officerskole

Forsvarets Rekruttering

Forsvarsakademiet

Fredericia Sygehus

Grønlands Selvstyre

Fredericia Kommune

Generator

Gentofte Kommune, Kultur og Bibliotek

Gentofte Kommune, Socialforvaltningen

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune, Seniorcenter

Haderslev Kommune

Hedensted Dagtilbud

Hedensted PPR

Helsingør Kommune

Hillerød Kommune

Holstebro Kommune

Hovedstadens Psykiatri

Humanica

Hvidovre Kommune

Hørsholm Kommune

Ishøj Park- og Vejcenter

Kerteminde Kommune

Københavns Kommune, klyngeledelser

Københavns Kommune, Sundheds- og omsorgsforvaltningen

Køge Sygehus

LC-lederforum

LEO Pharma

LO

LO-skolen

Marie Mørks skolen

Master of Management and Development, CBS

Middelfart Kommune

Miljøministeriet

Novo Nordisk

Næstved Gymnasium

Næstved Kommune

Odense Kommune

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Syddanmark 

Psykiatrisk Center, Hvidovre

Region Hovedstaden, HR og Uddannelse

Region Sjælland

Region Syddanmark

Rigshospitalet, Arbejdsmiljø

Rigshospitalet, diverse centre

Roskilde Sygehus

Rødovre Kommune

Selandia

Skive Kommunal Tandpleje

Skolelederne

Slagelse Kommune

Socialt Ressourcecenter, Slagelse

SOPU og SOSU

Statens Serum Institut

STU Skanderborg

Svendborg Kommune 

Sønderborg Kommune

Søværnet

Thisted Kommunal Tandpleje

Tårnby Kommune, daginstitutioner

Ungdomsskolen Kolding

University College Nordjylland

Varde Kommune

Vejle Biblioteker

Vejle Kommune

Videncenter for Arbejdsmiljø

Vuggestuen Sundholm

Væksthus Hovedstadsregionen

Aabenraa Kommune, 3 skoler

Aalborg kommunal tandpleje

Århus Kommune 

Århus Universitet

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Fra modul 4 på Haslebo & Partneres leder- og konsulentuddannelse, foråret 2013

Modul 1: Sprogets skabende kraft
Modul 2: Coaching og andre udviklingssamtaler
Modul 3: Samskabelse af mening og retning
Modul 4: Konflikt, moral og etik  


Gro Emmertsen Lund:
Om vrede og moral
Se filmen her
 
Om sammenstød mellem 1. ordens
moralforståelser
Se filmen her

Gitte Haslebo
Om sammenstød mellem forskellige
kulturer og moral
Se filmen her 

Om 2. ordens moralforståelse
Se filmen her     

 

Kom med i Haslebo & Partneres netværk: Socialkonstruktionisme i praksis 

Her debatteres livligt emner, der omhandler socialkonstruktionismens teoretiske og filosofiske antagelser og måder at arbejde med dem i praksis i organisationer.