Hej og velkommen til vores hjemmeside.
 

Hvis ikke du finder det, du leder efter, så skriv eller ring gerne til os.
 

Gitte Haslebo 39620505

 

Nye uddannelser: Organisatorisk medlemskab


I forlængelse af Maja Loua Haslebos nye bog Organisatorisk medlemskab – det professionelle mødested tilbyder Maja Loua Haslebo og Gro Emmertsen Lund to helt nye uddannelselsesforløb.
     
1. Organisatorisk medlemskab – hvordan iscenesætter og praktiserer vi det? En uddanelse for mellemledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og konsulenter, der gerne vil lære om hvordan vi som udviklingsagenter i egen organisation kan inspirere andre ansatte til en styrkelse af det organisatoriske medlemskab.

2. Organisatorisk medlemskab fra et strategisk perspektiv.
En uddannelse for chefer og direktører, der træffer beslutninger om organisationens centrale koncepter, og gerne vil arbejde strategisk med at omforme dagsordensætte organisatorisk medlemskab.
   
Skriv til gel@haslebo-partnere.dk eller ring 26746148 for at høre nærmere.

___________________________________________________________________________ 

Foredrag om Ontario School Reform

Som noget nyt udbyder Haslebo & Partnere tre foredrag om Ontario School Reform.

Gro Emmertsen Lund har været på studietur til Ontario, Canada og her besøgt skoler og skolemyndigheder. Gennem samtaler med lærere, elever, skoleledere, undervisere og oplægsholdere, samt studier af forskning, har Gro fået et særligt indblik i skolereformen.

Foredragene er dels baseret på erfaringer fra den omfattende og løfterige udvikling, som har fundet sted i skolesystemet i Ontario, og dels på Gros Ph.d. om skoleudvikling i et socialkonstruktionistisk perspektiv.

Foredragene kan rekvireres af en kommune eller af en eller flere skoler.

Foredrag 1. Strategiske ledelsesovervejelser og virksomme ´drivers´ i skoleudvikling

For skoleledere

Foredrag 2: Ontario School Reform – grundlæggende ideer, indsatser og resultater

For lærere, pædagoger, vejledere, skolebestyrelser og konsulenter (med deltagelse af deres ledere)

Foredrag 3: Whole systems change – hvordan skabes fælles retning og fantastiske resultater

For politikere, forvaltning, chefer og direktører.

Læs mere her
 

 

Gro Emmertsen Lund & Michael Fullan
___________________________________________________________________ 

Videoklip fra en konsulentopgave

Hvordan kan systemiske og anerkendende ideer bruges i praksis i skoleverdenen? Det kan du både se og høre om i disse videoklip fra vores konsulentopgave i Skole- og dagtilbudsafdelingen i Norddjurs kommune. I Norddjurs har man eksplicit taget stilling til, hvilken erkendelsesteoretisk tilgang, man vil tage afsæt i. Det indgår således i kommunens faglige vision på skole-og dagtilbudsområdet, at alle ved, hvad en systemisk anerkendende tilgang er – og arbejder efter det. 

Vi har haft den store glæde at være eksterne konsulenter på de 9 fællesmøder for mere end 1.000 medarbejdere i alt.

Her er tre videoklip fra vores foredrag på disse fællesmøder:

Gitte Haslebo: Den systemiske tilgang

Gro Emmertsen Lund: Anerkendende udforskning

Gitte og Gro: Sprogets skabende kraft


LÆS MERE OM, HVORDAN VORES KONSULENTOPGAVER FORLØBER
___________________________________________________________________________

 

Bogen: Kulturudvikling i skolen – hvordan? udkom d. 6. november.

Den første bog Relationsudvikling i skolen udkom marts 2014 og er allerede udkommet i andet oplag.

Kulturudvikling i Skolen – hvordan? er den første bog på dansk om virksomme drivkræfter i skoleudvikling - og de drivkræfter, der IKKE virker. Bogen viser, hvilke indsatser der skaber sammenhæng og holder udviklingen på sporet, samt hvordan. Bogen indeholder en skatkiste af konkrete indsatser fra skoler i Danmark, Norge og Ontario, som kan inspirere alle skolens aktører med store perspektiver for den videre skoledrift og skoleudvikling i Danmark.

Du kan købe bogen her

 

Gro Emmertsen Lund har udgivet bogen: Socialkonstruktionisme i organisationer - kort fortalt. Bogen er en letlæst grundbog i socialkonstruktionistisk teori og praksis med særlig fokus på livet i organisationer. Du kan se et uddrag af bogen online her. Du kan købe bogen hos Dansk Psykologisk Forlag her.

Læs mere om denne bog samt vores andre udgivelser her.
 
 Klik her for at se en anmeldelse af bogen fra Magasinet Plenum. 

Et omfattende værk om uddannelse set i et socialkonstruktionistisk perspektiv er nu sluppet løs, og du kan downloade det ganske GRATIS her.

Der er tale om en worldshare bog med 20 kapitler fra 4 kontinenter og 12 lande, fx Australien, Kina, Canada, Mexico, USA og Norge. Fra Danmark er der to artikler: En af Peter Dahler-Larsen med titlen Evaluation as Social Construction og en artikel af Gitte Haslebo og Gro Emmertsen Lund med titlen: Practicing Relational Thinking in Dealing with Bullying in Schools.

Glæd dig til at læse om, hvad socialkonstruktionistisk inspirerede forskere, praktikere og forfattere er optaget af mht. uddannelse på tværs af kulturelle kontekster.

 

LIKE Haslebo & Partneres facebookside for vores bog 'Relationsudvikling i skolen' - og følg med i anmeldelserne af bogen og den løbende debat på skoleområdet